Eläkemenoperusteiset maksut toiminnan siirrossa

Keva laskuttaa kunnilta eläkemenoperusteista eläkemaksua, joka perustuu ennen vuotta 2005 karttuneisiin maksussa oleviin eläkkeisiin. Maksua ei ole vuoden 2004 jälkeen Kevan järjestelmiin liittyneillä jäsenyhteisöillä, elleivät omistajat sitä ole niille erikseen siirtäneet. Esimerkiksi nyt perustettava yhtiö ei saa Kevasta laskua. Eläkemenoperusteinen maksu ei ole nyt tehtävän työn sivukulu.

Eläkemenoperusteisen maksun kohdistaminen ”oikealle” maksajalle on tärkeää. Olennaista on saada menot sille, joka saa niiden maksamiseen tarkoitetut tulot. Ongelmatilanteita eläkemenoperusteisten maksujen maksajan kannalta ovat mm.:

 • isäntäkuntamalli
 • palvelun siirtäminen pois itseltä
  • kuntayhtymälle
  • osakeyhtiölle (kuntaomisteinen)
  • osakeyhtiölle (ei-kuntaomisteinen)
  • toiselle kunnalle
  • siirtyminen ostopalveluun
 • eroaminen kuntayhtymästä
 • liittyminen uutena jäsenenä jo olemassa olevaan kuntayhtymään
 • palvelun ottaminen omaksi toiminnaksi esimerkiksi kuntayhtymältä tai isäntäkunnalta.

Joissakin em. tilanteissa kunta voi joutua maksamaan eläkemenoperusteisia maksuja kahteen kertaan (esimerkiksi isäntäkuntamalli tai liittyminen uutena jäsenenä kuntayhtymään). Toisaalta eroaminen kuntayhtymästä tai palvelun ottaminen itselle saattaa aiheuttaa eläkemenoperusteisen maksun jäämisen muiden jäsenkuntien maksettavaksi. Näin voi käydä, ellei sopimuksissa tai palvelujen laskutusperusteissa ole asiaa huomioitu. Siksi onkin tärkeää, että toiminnan muuttuessa tai sitä suunniteltaessa aina sovitaan eläkemenoperusteisista maksuista. Sopimatta jättäminen on huono vaihtoehto. Keva voi laskuttaa maksun esimerkiksi isäntäkunnalta tai osakeyhtiöltä, jos osapuolet niin sopivat.

tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta