Budjetointi ja taloussuunnittelu

Jakoavain - työkalu maakuntauudistuksen vaikutuksista

Jakoavain

Kuntaliitto on työstänyt kunnille sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusten arvioinnin ja taloussuunnittelun tueksi apuvälineen, jonka nimi on Jakoavain. Se on excel-työkirja, joka auttaa kuntia arvioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia kuntien tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä taseen eriin vuonna 2020. Sen lisäksi varsinaisen laskelman viereen on kirjattu tiliryhmittäin ja tase-erittäin maakuntauudistuksen vaikutuksiin liittyviä huomioita, joita kunnan taloutta suunnittelevan asiantuntijan tulisi ottaa huomioon.

Jakoavaimen pohjana ovat alueuudistus.fi -sivuilta löytyvät valtiovarainministeriön siirtolaskelmat, Kuntaliiton veroennustekehikon verotilitystiedot, kuntien vuoden 2017 tilinpäätösarviotiedot sekä Tilastokeskuksen väestötiedot. Jakoavain on vapaasti kaikkien käytettävissä ja sitä voi muokata omiin tarpeisiinsa lisää. Jakoavainta päivitetään aina ministeriön julkaisemien laskelmien päivittyessä.

Jakoavaimeen on lisätty maakunta- ja sote-uudistuksen mukaisen uuden kunnan tilastoennusteen ohella myös valtiovarainministeriön alueuudistus-fi -sivustolla esitetyt kuntakohtaiset painelaskelmat vuosille 2021-2024. Laskelmissa pyritään hahmottamaan kunnan toimintakatteen kehityksen suuntaa uudistuksen jälkeisessä maailmassa. Jakoavaimen laskelmissa huomioidaan myös siirtymätasaus, verorahoituksen muutos, kuntakohtainen väestöennuste, kuntien ilmoittamat talousarvio- ja taloussuunnitelmaluvut sekä koko maan kasvuennusteluvut.

Taustaa maakuntauudistuksesta

Sote- ja maakuntauudistus siirtää 2020 alussa yli puolet kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja käyttötalouden kustannuksista maakunnille. Samalla maakuntiin siirtyvät myös vastaavaan toimintaan liittyvät asiakasmaksut sekä siirtyviä nettokustannuksia vastaava määrä verorahoitusta. Kunnilta vähennettävät tuloerät muodostuvat siirtyviä tehtäviä vastaavasta valtionosuudesta, kuntien yhteisöverosta ja kunnallisverosta. Vähennettävien erien suuruus täsmentyy jatkuvasti. Lopulliset siirtolaskelmat tehdään loppuvuonna 2020 kuntataloustilaston vuosien 2018 ja 2019 keskimääräisten kustannusten perusteella.

Tutustu aiheeseen lisää netissä osoitteessa: https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2018/kuntataloustilaston-tarkeys-maakunta-ja-sote-uudistuksessa

Koko maan tasolla uudistus on kustannusneutraali, sillä kuntataloudesta lähtee yhtä suuri määrä kustannuksia ja tuloja pois. Yksittäisissä kunnissa tilanne ei ole kuitenkaan sama, sillä kuntakohtaisesti siirtyvät kustannukset ja tulojen vähennykset eivät vastaa toisiaan. Uudistuksesta aiheutuvia kuntakohtaisia eroja tasoitetaan valtionosuusjärjestelmään sisältyvillä tasauksilla ja rajoittimilla. Tästä huolimatta uudistus muuttaa lähes kaikkien kuntien taloutta ja talouden tasapainoa. Pidemmällä aikavälillä uusi tehtävänjako kuntien, maakuntien ja valtion välillä tulee vielä muuttamaan uuden kunnan toimintoja monella eri tapaa johtuen mm. kuntien erilaisista investointitarpeista.

Blogi:

Lisää aiheesta muualla verkossa:

 • VM:n siirtolaskelma
  Laskelma löytyy otsikon: Laskelma sote- ja maakuntauudistuksen kuntatalousvaikutuksista alta
tags
Mikko Mehtonen

Etunimi
Mikko
Sukunimi
Mehtonen
Kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2645
Kännykkä
+358 50 592 8986
Vastuualueet
 • talouden ohjaus
 • tuottavuus ja vaikuttavuus
 • talous- ja toimintatilaston luokitukset
 • kustannuslaskenta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Tilastoasiantuntijat
Sari Korento

Etunimi
Sari
Sukunimi
Korento
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous