JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja talousarviosuunnitelma

Valtiovarainministeriön Kuntatieto-ohjelmaan kuuluva JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja ‑suunnitelma  ‑suositus on hyväksytty 26.10.2016. Suositus on voimassa toistaiseksi.

Tällä suosituksella eli yhteisen rakenteen määrittelyllä edistetään uuden kuntalain kunnille luomaa velvoitetta (109 §) julkaista talousarvio- ja taloussuunnitelmatiedot yleisessä tietoverkossa (omilla nettisivuillaan) sekä varmistetaan osaltaan tiedon julkaisu yhdenmukaisessa formaatissa tiedon jatkohyödyntämistä varten. Erityisesti yhdenmukaista tietojen esittämistä tarvitaan kuntatalousohjelman tietopohjaan ja kehittämiseen liittyen.

Suosituksen kohteena ovat kunnat ja kuntayhtymät liikelaitoksineen ja taseyksikköineen. Suosituksessa huomioidaan myös kuntakonsernin näkökulma. Suosituksen sitovassa osassa on valtiovarainministeriön toimeksiannosta kerättävät talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat tiedot. Ne kerätään ulkoisen talousarvion mukaisena siten, että liikelaitokset sisältyvät lukuihin - sisäiset erät eliminoiden. Myös kunnan ja kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät eliminoidaan.

Suosituksen liitteenä oleva käsikirja ohjaa sitovien tietojen laatimista oikeaan muotoon (soveltamisohje). Käsikirja korvaa Suomen Kuntaliiton vuonna 2011 julkaiseman talousarviosuosituksen. Suurimmat muutokset ovat:

  • Huomioitu Kuntalain muutokset
  • Korostettu kuntastrategiaa, tavoitteita, seurantaa ja konserninäkökulmaa
  • Investointitulon budjetoinnin muutos investointiosassa
  • Kaavat muutettu vastaamaan tilinpäätöskaavoja.

Suositus löytyy osoitteesta: http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs199

tags
Sari Korento

Etunimi
Sari
Sukunimi
Korento
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous