Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset 2013

Kuntaliitto julkaisi kuntien taloussuunnittelun tueksi alustavat laskelmat vuoden 2013 valtionosuusrahoituksesta ja kotikuntakorvauksista kesällä 2012. Valtionosuuspäätökset ja päätös kotikuntakorvauksen perusosista tehtiin 28.12.2012 (Dnro VM/2198/02.02.06.00/2012).

Opetuksen järjestäjäkohtaisen laskelman vuoden 2013 kotikuntakorvauksista löydät navigointipalkista oikealta.

Opetuksen järjestäjä on oikeutettu kotikuntakorvaukseen oppilaan suorittaessa oppivelvollisuuttaan muussa kuin oman kotikuntansa esi- tai perusopetuksessa. Kotikuntakorvaus määräytyy oppilaan iän ja kotikunnan mukaan. Kunnan ei tarvitse laskuttaa kotikuntakorvauksia itse, vaan kotikuntakorvausmenot ja -tulot otetaan huomioon keskitetysti valtionosuusmaksatuksessa. Kotikuntakorvausmenot vähentävät ja kotikuntakorvaustulot vastaavasti lisäävät kunnalle myönnettyä kunnan peruspalvelujen valtionosuutta.

Kotikuntakorvauksia ei käsitellä kirjanpidossa valtionosuutena, vaan kotikuntakorvaukset esitetään talousarviossa toimintamenoina ja toimintatuloina. Lisätietoja kotikuntakorvausten käsittelystä kunnan kirjanpidossa Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnosta 93, 23.2.2010.

tags