Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset 2014

Kuntaliitto julkaisi kuntien taloussuunnittelun tueksi alustavat laskelmat vuoden 2014 kotikuntakorvauksista syyskuussa 2013. Laskelmat päivitettiin joulukuussa 2013. Vuoden 2014 valtionosuuspäätökset ja päätös kotikuntakorvauksen perusosista tehtiin 30.12.2013.

Päivitetyn laskelman vuoden 2014 kotikuntakorvauksista löydät alhaalta liittet-osiosta. Työkirja sisältää tiedot kuntien kotikuntakorvaustuloista ja -menoista ja muiden opetuksen järjestäjien kotikuntakorvaustuloista.

Opetuksen järjestäjä on oikeutettu kotikuntakorvaukseen oppilaan suorittaessa oppivelvollisuuttaan muussa kuin oman kotikuntansa esi- tai perusopetuksessa. Kotikuntakorvaus määräytyy oppilaan iän ja kotikunnan mukaan. Kunnan ei tarvitse laskuttaa kotikuntakorvauksia itse, vaan kotikuntakorvausmenot ja -tulot otetaan huomioon keskitetysti valtionosuusmaksatuksessa.

Kotikuntakorvausmenot vähentävät ja kotikuntakorvaustulot vastaavasti lisäävät kunnalle myönnettyä kunnan peruspalvelujen valtionosuutta.

Kotikuntakorvauksia ei käsitellä kirjanpidossa valtionosuutena, vaan kotikuntakorvaukset esitetään talousarviossa toimintamenoina ja toimintatuloina. Lisätietoja kotikuntakorvausten käsittelystä kunnan kirjanpidossa Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnosta 93, 23.2.2010.

tags