Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset 2015

Kuntaliitto julkaisi kuntien taloussuunnittelun tueksi alustavat tiedot vuoden 2015 kotikuntakorvauksien laskennassa käytettävistä oppilasmääristä 16.5.2014. Ennakkolaskelma kotikuntakorvausmenoista ja -tuloista julkaistiin 25.11.2014.

​Opetuksen järjestäjä on oikeutettu kotikuntakorvaukseen oppilaan suorittaessa oppivelvollisuuttaan muussa kuin oman kotikuntansa esi- tai perusopetuksessa.  

Kotikuntakorvausten maksatus hoidetaan keskitetysti valtionosuusmaksatuksen
yhteydessä. Valtionosuusuudistuksesta (He 38/2015 vp) johtuen myös
kotikuntakorvausten laskenta muuttuu 1.1.2015 alkaen. Kotikuntakorvauksen perusosaa ei enää lasketa kuntakohtaisesti, vaan se on sama (6 226,21 €) kaikille kunnille. Kotikuntakorvauksen porrastus oppilaan iän perusteella sen sijaan säilyy, mutta porrastuksen kertoimet muuttuvat seuraavasti:

  • 6-vuotiaat: 0,61 * perusosa 6 226,31 € = 3 797,99 €
  • 7-12-vuotiaat: 1,00 * perusosa 6 226,31 €
  • 13-16-vuotiaat: 1,60 * perusosa 6 226,31 €​ = 9 961,94 €

Muille kuin kuntajärjestäjille kotikuntakorvaus on 94 prosenttia em. euromääristä.

Vuoden 2015 kotikuntakorvaukset perustuvat esi- ja perusopetuksen järjestäjien antamiin oppilasmäärätietoihin 31.12.2013 tilanteesta. Yhteenveto opetuksen järjestäjien antamista oppilasmääristä kunnittain löytyy liitteet-osiosta.

Vuoden 2015 kotikuntakorvausten laskennassa käytettävät kuntakohtaiset yksityiskohtaiset oppilasmäärätiedot voidaan toimittaa pyynnöstä (Sanna Lehtonen, sanna.lehtonen(at)kuntaliitto.fi).

tags