Valtionosuudet - valtionosuuslaskelmat

Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset 2016

Päätös kotikuntakorvauksen perusosasta tehtiin 30.12.2015. Kotikuntakorvauksen perusosa vuodelle 2016 on 6 693,89 euroa.

​Opetuksen järjestäjä on oikeutettu kotikuntakorvaukseen oppilaan suorittaessa oppivelvollisuuttaan muussa kuin oman kotikuntansa esi- tai perusopetuksessa.  

Kotikuntakorvausten maksatus hoidetaan keskitetysti valtionosuusmaksatuksen yhteydessä. Valtionosuusuudistuksesta (He 38/2015 vp) johtuen myös kotikuntakorvausten laskenta muuttui 1.1.2015 alkaen. Kotikuntakorvauksen perusosaa ei enää lasketa kuntakohtaisesti, vaan se on sama (6 693,89 €) kaikille kunnille. Kotikuntakorvauksen porrastus oppilaan iän perusteella sen sijaan säilyy, mutta porrastuksen kertoimet muuttuvat seuraavasti:

  • 6-vuotiaat: 0,61 * perusosa 
  • 7-12-vuotiaat: 1,00 * perusosa 
  • 13-16-vuotiaat: 1,60 * perusosa

Muille kuin kuntajärjestäjille kotikuntakorvaus on 94 prosenttia em. euromääristä.

Vuoden 2016 kotikuntakorvaukset perustuvat esi- ja perusopetuksen järjestäjien antamiin oppilasmäärätietoihin 31.12.2014 tilanteesta. Yhteenveto opetuksen järjestäjien antamista oppilasmääristä kunnittain löytyy liitteet-osiosta.

Vuoden 2016 kotikuntakorvausten laskennassa käytettävät kuntakohtaiset yksityiskohtaiset oppilasmäärätiedot voidaan toimittaa pyynnöstä (Sanna Lehtonen, sanna.lehtonen(at)kuntaliitto.fi).​

tags
Sanna Lehtonen

Etunimi
Sanna
Sukunimi
Lehtonen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2079
Kännykkä
+358 50 575 9090
Vastuualueet
  • valtionosuudet
  • valtionavut
  • valtionavustukset
  • taloudellisten vaikutusten arviointi
  • maakunta- ja sote-uudistuksen rahoitusasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Twitter-tili