Kirjanpito ja tilinpäätös: Muita kirjanpidon suosituksia ja julkaisuja

JHS 205 kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi

Kunnille ja kuntayhtymille on hyväksytty uusi JHS 205 Taloustietojen raportointi, joka tulee voimaan 1.1.2021. Suosituksessa kuvataan, mitä taloustietoja kuntien ja kuntayhtymien on raportoitava Valtiokonttorille virallisten tilinpäätöslaskelmien ja investointitietojen lisäksi. Koska mukana on runsaasti uusia raportoitavia taloustietoja, on syytä perehtyä suosituksen sisältöön jo hyvissä ajoin ja varmistaa tietojen saatavuus.

Tilinpäätöslaskelmien ja investointitietojen lisäksi raportoitavat kokonaisuudet ovat:

  1. takaukset
  2. PPP-hankkeet (public-private partnerships, elinkaarihankkeet)
  3. energiatehokkuussopimukset
  4. kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset
  5. kuntien ja kuntayhtymien omistamiin yhteisöihin liittyvät tiedot
  6. muut tiedot.

Aiheesta lisää muualla verkossa

tags