Kirjanpito - Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnot 2017-2021

Lausunnot löytyvät alhaalta pdf-liitteinä.

Työ- ja elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2021 seuraavat lausunnot 2021 (nro 124-)

 • Lausunto 126: sosiaali- ja terveydenhuollon Covid-19-epidemiasta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävän valtionavustuksen jaksottamisesta kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa, 12.10.2021
 • Lausunto 125/2021: Lausunto kirjanpitolautakunnan yleisohjeen kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista 20.4.2021 soveltamisesta kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa, 17.8.2021
 • Lausunto 124/2021: Kiinteämääräisen aktivoinnin soveltamisesta kuntien ja kuntayhtymien kirjanpidossa, 17.8.2021

Työ- ja elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2020 seuraavaan lausunnon (nro 123)

 • Lausunto 123/2020: Verotulojen viivästymisestä maksettavien korvausten käsittelystä kuntien kirjanpidossa, 19.5.2020

Työ- ja elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2019 seuraavat lausunnot (nrot 120-122)

 • Lausunto 122/2019: Lausunto uuden potilasvakuutuslain vaikutuksesta potilasvakuutusvastuiden kirjaamiseen, 26.11.2019
 • Lausunto 121/2019: Lausunto lainan arvonalennuksen ja peruspääoman muutoksen kirjaamisesta kuntayhtymän ja jäsenkunnan kirjanpidossa, 30.4.2019
 • Lausunto 120/2019: Lausunto lomapalkkavelan kirjaamisesta tilinpäätökseen, 8.1.2019

Työ- ja elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2018 seuraavat lausunnot (nrot 117-119)

 • Lausunto 119/2018: Lausunto vuosityöaikaan siirtymisen vaikutuksesta lomapalkkavelkaan, 23.10.2018
 • Lausunto 118/2018: Kuntien ja kuntayhtymien ylijäämä- ja alijäämäerien tulkinnasta, 28.8.2018
 • Lausunto 117/2018: Tuloksellisuuserän ja lomarahan kirjaaminen vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätöksissä, 2.5.2018

Työ- ja elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2017 seuraavat lausunnot (nrot 116-115):

 • Lausunto 116/2017: Lausunto suojaustarkoituksessa tehtyjen koronvaihtosopimusten käsittelystä tilinpäätöksessä, 21.3.2017
 • Lausunto 115/2017: Lausunto johdannaisten käsittelystä kuntien vuoden 2016 tilinpäätöksessä, 24.1.2017

 

Lue lisää aiheesta Kuntaliiton verkkopalvelussa:

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnot liitteinä:

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2021

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2020

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2019

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2018

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2017

tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta