Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tehtävät ja kokoonpano

Kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen (748/1973) 1 a §:n mukaan kirjanpitolautakunnassa on kuntajaosto, joka suorittaa kuntalaissa (365/1995) sille säädetyt ja kirjanpitolautakunnan sille osoittamat tehtävät. Koska kunta-asiat on siirretty sisäasiainministeriöstä valtiovarainministeriöön, toimii puheenjohtajana valtiovarainministeriötä edustava jäsen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on 19.12.2018 vahvistanut mainitun asetuksen nojalla kirjanpitolautakunnan kuntajaostolle toimikaudelle 1.1.2019-31.12.2021 seuraavan kokoonpanon (henkilökohtainen varajäsen suluissa):

Puheenjohtaja:

 • erityisasiantuntija Pasi Leppänen, valtiovarainministeriö
  (budjettineuvos Tero Tyni, valtiovarainministeriö) 

Varapuheenjohtaja:

 • neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen, valtiovarainministeriö
  (neuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriö)

Jäsenet:

 • erityisasiantuntija Tiina Turunen, Helsingin kaupunki
  (talousjohtaja Tero Mäkiranta, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) 
 • erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo, Suomen Kuntaliitto
  (kehityspäällikkö Mikko Mehtonen, Suomen Kuntaliitto)) 
 • KHT, JHT, toimitusjohtaja Juha Huuskonen, KPMG Oy   
  (KHT, JHT Tiina Lind, BDO Audiator Oy) 
 • KHT, JHT, johtaja Anu Servo, Deloitte Oy
  (KHT, JHT Jorma Nurkkala, KPMG Oy)  

Sihteeri:

 • kehittämispäällikkö Sari Korento, Suomen Kuntaliitto

Kuntajaoston muut yhteystiedot:

Kuntajaoston postiosoite:
Työ- ja elinkeinoministeriö
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto
PL 32
00023 VALTIONEUVOSTO

Vaihde:
(09) 16001

Käyntiosoite:
Aleksanterinkatu 4
00170 HELSINKI

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta