Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston voimassa olevat yleisohjeet

 

Työ- ja elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamat yleisohjeet kunnille ja kuntayhtymille:

 1. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta (2021) 
  Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu
 2. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän eriytetyn liiketoiminnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä (2021)   
  Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu
 3. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta (2021)
  Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu
 4. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi-ja-neljännesvuosikatsausten laatimisesta (2020)
  Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu
 5. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta (2020)
  Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu
 6. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista (2020) 
  Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu
 7. Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä (2018) 
  Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu
 8. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta (2018) 
  Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu
 9. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista (2016)
  Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu
 10. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta (2016) 
  Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu
tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta