Kirjanpito: Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto

Kuntajaoston lausunnot vuonna 1998

Työ- ja elinkeinoministeriön (aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriö) kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 1998 (nrot 37-20) seuraavat lausunnot:

 • Lausunto 37/1998: Lausunto eräistä kuntien ja kuntayhtymien 1998 ja 1999 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvistä asioista, lausunto annettu 8.12.1998

 • Lausunto 36/1998: Lausunto ylijäämän palauttamisesta kuntayhtymässä, lausunto annettu 27.10.1998 

 • Lausunto 35/1998: Lausunto suunnitelman mukaisen poistojärjestelmän noudattamisesta, lausunto annettu 1.9.1998 

 • Lausunto 34/1998: Lausunto kuntayhtymän kehittämisrahaston käsittelystä kirjanpidossa, lausunto annettu 18.8.1998 

 • Lausunto 33/1998: Lausunto kuntayhtymän käyttöomaisuuden luovuttamisesta johtuvista kirjauksista kuntayhtymän ja jäsenkunnan kirjanpidossa, lausunto annettu 28.5.1998 

 • Lausunto 32/1998: Lausunto yhteisöille myönnettyjen avustusten kirjaamisesta, lausunto annettu 11.5.1998

 • Lausunto 31/1998: Lausunto mietinnöstä "Kuntien ja kuntayhtymien oman pääoman ja talouden tasapainottamisen säätely kuntalaissa", lausunto annettu 27.4.1998

 • Lausunto 30/1998: Lausunto kirjanpitolain soveltamisesta kirjanpitokirjojen ja tositeaineiston koneellisesta säilyttämisestä, lausunto annettu 30.3.1998 

 • Lausunto 29/1998: Lausunto potilasvahinkovastuun käsittelystä vuoden 1997 tilinpäätöksessä, lausunto annettu 16.3.1998 

 • Lausunto 28/1998: Lausunto kuntayhtymän purkamiseen liittyvistä yhdistämiskirjauksista kunnan kirjanpitoon, lausunto annettu 23.2.1998 

 • Lausunto 27/1998: Lausunto koskien kuntayhtymän investoinnin hankintamenon valtionosuuden ja sitä vastaavan suorituksen jäsenkunnalle kirjaamista, lausunto annettu 23.2.1998 

 • Lausunto 26/1998: Lausunto uuden kirjanpitolain ja -asetuksen soveltamista koskevasta aikataulusta, lausunto annettu 30.3.1998 

 • Lausunto 25/1998: Lausunto säätiön yhdistelemisestä kaupungin konsernitilinpäätökseen, lausunto annettu 11.2.1998 

 • Lausunto 24/1998: ei julkaistu, toimitettu vain lausunnon pyytäjälle

 • Lausunto 23/1998: Lausunto lomapalkkavelan kirjaamisessa tilinpäätökseen, lausunto annettu 26.1.1998 

 • Lausunto 22/1998: Lausunto jäsenkuntien palautus- ja lisäkantomaksuosuuksien sekä käyttöomaisuuden poistojen käsittelystä kuntayhtymän tilinpäätöksessä, lausunto annettu 21.1.1998 

 • Lausunto 21/1998: Lausunto kuntayhtymän tilinpäätöksestä, lausunto annettu 8.1.1998 

 • Lausunto 20/1998: Lausunto menon- ja tulonoikaisuerien kirjaamisesta, lausunto annettu 8.1.1998

Lausunnot löytyvät alhaalta pdf-liitteinä.

Kuntajaoston lausunnot vuonna 1998

tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta