Kirjanpito: Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto

Kuntajaoston lausunnot vuosina 1997-1996

Työ- ja elinkeinoministeriön (aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriö) kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuosina 1997-1996 (nrot 19-1) seuraavat lausunnot:

 • Lausunto 19/1997: Lausunto investoinnin jälkirahoitteisen valtionosuuden käsittelystä kirjanpidossa, lausunto annettu 15.12.1997 

 • Lausunto 18/1997: Lausunto poikkeuksellista tilikautta soveltaneen tytäryhteisön yhdistelemisestä kunnan konsernitilinpäätökseen, lausunto annettu 15.12.1997 

 • Lausunto 17/1997: Lausunto koulukiinteistön hankintamenon ja siihen saadun rahoitusosuuden käsittelemisestäkirjanpidossa, lausunto annettu 15.12.1997 

 • Lausunto 16/1997: Lausunto koulutuskuntayhtymän vastikkeetta saaman käyttö- ja vaihto-omaisuuden kirjaamisesta, lausunto annettu 15.12.1997

 • Lausunto 15/1997: Lausunto kirjanpitolain soveltamisesta kuntayhtymän poistojen käsittelyssä, lausunto annettu 15.12.1997

 • Lausunto 14/1997: Lausunto kuntayhtymän investointimenon valtionosuuden käsittelystä jäsenkunnan kirjanpidossa, lausunto annettu 15.12.1997 

 • Lausunto 13/1997: Lausunto kirjanpitolain soveltamisesta kaupungin omistamien tonttien arvostuksessa avaavassa taseessa, lausunto annettu 20.10.1997 

 • Lausunto 12/1997: Lausunto aravalainan pääomittuvan korkoa vastaavan arvostuserän käsittelystä kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa, lausunto annettu 1.10.1997 

 • Lausunto 11/1997: Lausunto EU-tukien arvonlisäveron kirjaamisesta, lausunto annettu 1.10.1997 

 • Lausunto 10/1997: Lausunto kirjanpitolain soveltamisesta vaihto-omaisuuden arvostuksessa, lausunto annettu 6.6.1997 

 • Lausunto 9/1997: Lausunto luonnos kirjanpitolaiksi sekä laeiksi osakeyhtiölain 11 ja 12 luvun ja osuuskuntalain muuttamiseksi, lausunto annettu 29.5.1997 

 • Lausunto 8/1997: Lausunto potilasvakuutusmaksuihin liittyvän lainan käsittelystä sairaanhoitopiirinkuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä, lausunto annettu 24.2.1997 

 • Lausunto 7/1997: Lausunto lahjoitusrahaston kirjanpidollisesta käsittelystä, lausunto annettu 7.2.1997 

 • Lausunto 6/1997: Lausunto kiinteistöyhtiön osakkeiden ja lisäsijoituksen merkitsemisestä kuntayhtymän taseessa, lausunto annettu 7.2.1997

 • Lausunto 5/1997: Lausunto avustuksen ja sen perustana olevan leasingmaksun käsittelystä kirjanpidossa, lausunto annettu 7.2.1997

 • Lausunto 4/1996: Lausunto kuntakohtaisten sairaansijojen poistamisesta johtuvien lainaerien käsittelystä kunnissa ja kuntayhtymissä 1.1.1997 alkaen, lausunto annettu 15.11.1996 

 • Lausunto 3/1996: Lausunto ns. vanhoista eläkkeistä aiheutuvien vastuiden arvonmäärityksestä kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa, lausunto annettu 16.9.1996 ja kumottu sekä korvattu lausunnolla 89/2009

 • Lausunto 2/1996: Lausunto kirjanpitolain muutosehdotuksesta, lausunto annettu 8.7.1996 

 • Lausunto 1/1996: Lausunto vastikkeetta saadun käyttöomaisuuden käsittelyä koskevaan poikkeushakemukseen, lausunto annettu 17.6.1996

Lausunnot löytyvät alhaalta pdf-liitteinä.

Kuntajaoston lausunnot vuonna 1997

Kuntajaoston lausunnot vuonna 1996

tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta