Kirjanpito: Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto

Kuntajaoston lausunnot vuosina 2002-1999

Työ- ja elinkeinoministeriön (aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriö) kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuosina 2002-1999 (nrot 59-38) seuraavat lausunnot:

 • Lausunto 59/2002: Lausunto yrityssaneerauksen yhteydessä syntyneiden kaupungin luottotappioiden kirjauskypsyydestä ja kirjaustavasta, lausunto annettu 17.12.2002 
 • Lausunto 58/2002: Lausunto eräiden vuoden lopun palkkojen jaksottamisesta, lausunto annettu 17.12.2002 
 • Lausunto 57/2002: Lausunto osinkotulon ennakkokirjauksesta, lausunto annettu 24.9.2002 
 • Lausunto 56/2002: Lausunto osakkeiden ja osuuksien arvostuksesta, lausunto annettu 24.9.2002 
 • Lausunto 55/2002: Lausunto potilasvakuutusvastuun kirjaamisesta, lausunto annettu 10.9.2002 
 • Lausunto 54/2002: Lausunto kunnallisverotulojen kirjaamisohjeen muuttamisesityksestä, lausunto annettu 27.8.2002
 • Lausunto 53/2002: Lausunto verotulojen kirjaamisesta kunnan vuoden 2001 tilinpäätökseen, lausunto annettu 10.4.2002 
 • Lausunto 52/2002: Lausunto kaatopaikan jälkihoitoon liittyvien kustannusten kirjanpidollisesta käsittelystä, lausunto annettu 12.2.2002
 • Lausunto 51/2001: Lausunto sulautumisen yhteydessä saatavien pörssiyhtiön osakkeiden käsittelystä, lausunto annettu 16.3.2001
 • Lausunto 50/2001: Lausunto purkautuneen kuntayhtymän aiheuttamista kirjauksista, lausunto annettu 16.3.2001
 • Lausunto 49/2000: Lausunto käyttöomaisuuden arvonalennuksen käsittelystä, lausunto annettu 28.11.2000 

 • Lausunto 48/2000: Lausunto lahjoituksen kirjanpidollisesta käsittelystä, lausunto annettu 28.11.2000
  Huomio: tämä lausunto on kumottu 13.9.2016. Tuolloin hyväksyttiin uusi yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta.

 • Lausunto 47/2000: Lausunto kuntayhtymän peruspääoman ja jäsenkunnan kuntayhtymäosuuden kirjaamisesta, lausunto annettu 28.11.2000

 • Lausunto 46/2000: Lausunto verotulojen kirjaamisesta kunnan tilinpäätökseen, lausunto annettu 28.11.2000 

 • Lausunto 45/2000: Lausunto kahden koulutuskuntayhtymän fuusion yhteydessä esitetyn peruspääoman korotuksen kirjaamisesta, lausunto annettu 2.4.2000

 • Lausunto 44/1999: Lausunto kuntayhtymäosuuden valtionosuudesta johtuvan muutoksen käsittelystä vuoden 1999 kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä, lausunto annettu 16.11.1999

 • Lausunto 43/1999: Lausunto lomapalkkavelan kirjaamisesta tilinpäätökseen, lausunto annettu 16.11.1999, HUOMIO! lausunto 43/1999 kumottu ja korvattu lausunnolla 103/2012 ja uudestaan kumottu 8.1.2019 ja korvattu lausunnolla 120/2019
 • Lausunto 42/1999: Lausunto kirjanpitolain soveltamisesta potilasvahinkovastuun kirjanpitokäsittelyssä, lausunto annettu 16.11.1999
 • Lausunto 41/1999: Lausunto hakemukseen tytäryhteisön tilikauden poikkeamiseksi emoyhteisön tilikaudesta, lausunto annettu 2.11.1999
 • Lausunto 40/1999: Lausunto työkyvyttömyyseläkkeiden omavastuumaksujen kirjaamisesta, lausunto annettu 19.10.1999
 • Lausunto 39/1999: ei ole julkaistu, se on toimitettu vain lausunnon pyytäjälle
 • Lausunto 38/1999: Lausunto konsernitaseen laadinnasta, lausunto annettu 4.3.1999

Lausunnot löytyvät alhaalta pdf-liitteinä.

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2002

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2001

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2000

Kuntajaoston lausunnot vuonna 1999

tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta