Kirjanpito: Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto

Kuntajaoston lausunnot vuosina 2005-2003

Työ- ja elinkeinoministeriön (aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriö) kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuosina 2005-2003 (nrot 75-60) seuraavat lausunnot:

 • Lausunto 75/2005: Lausunto kuntien luovuttaman käyttöomaisuuden kirjaamisesta kaupungin liikelaitoksena toimivan pelastuslaitoksen ja luovuttajakuntien kesken, lausunto annettu 20.12.2005

 • Lausunto 74/2005: Lausunto säästövakuutuksen kirjanpitokäsittelystä, lausunto annettu 7.12.2005 

 • Lausunto 73/2005: Lausunto suunnitelman mukaisten poistojen kirjaamisesta osittaisena taikka kokonaan kirjaamatta jättämisestä joinakin vuosina, lausunto annettu 7.12.2005

 • Lausunto 72/2005: Lausunto erillisen seutuhallinnon yhdistelemisestä kaupungin konsernitilinpäätökseen, lausunto annettu 7.12.2005 

 • Lausunto 71/2005: Lausunto määräalojen ja rakennusten vaihdon kirjaamisesta, lausunto annettu 7.12.2005 

 • Lausunto 70/2005: Lausunto maankäyttösopimuksista saatavien tulojen kirjaamisesta, lausunto 25.10.2005 

 • Lausunto 69/2005: Lausunto vuokratun ja myöhemmin ostettavan osakehuoneiston hankintahinnan ja korjauskustannusten sekä teollisuushallin varastotilan hankintahinnan aktivoinnista, lausunto annettu 23.9.2005

 • Lausunto 68/2005: Lausunto Kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen kirjaamisesta, lausunto annettu 3.5.2005 

 • Lausunto 67/2005: Maankäyttösopimuksen käsittelystä kirjanpidossa, lausunto annettu 22.2.2005

 • Lausunto 66/2004: Lausunto kuntien yhdistymisavustusten kirjaamisesta, lausunto annettu 31.8.2004

 • Lausunto 65/2004: Lausunto liittymismaksujen kirjaamisesta kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa, lausunto annettu 31.3.2004 

 • Lausunto 64/2004: Lausunto suoriteperusteen tunnusmerkeistä ja investointimenon käsittelystä talousarvion toteutumisvertailussa, lausunto annettu 17.2.2004

 • Lausunto 63/2004: ei ole julkaistu, se on toimitettu vain lausunnon pyytäjälle

 • Lausunto 62/2003: ei ole julkaistu, se on toimitettu vain lausunnon pyytäjälle

 • Lausunto 61/2003: Lausunto myyntivoiton realisoitumisesta tontin apporttiluovutuksen yhteydessä, lausunto annettu 18.2.2003 

 • Lausunto 60/2003: Lausunto kuntayhtymän tuloslaskelmakaavan mallista ja tuloverojen merkitsemisestä tuloslaskelmaan, lausunto annettu 22.1.2003 

Lausunnot löytyvät alhaalta pdf-liitteinä.

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2005

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2004

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2003

tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta