Kirjanpito: Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto

Kuntajaoston lausunnot vuosina 2010-2006

Työ- ja elinkeinoministeriön (aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriö) kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuosina 2010-2006 (nrot 96-76) seuraavat lausunnot:

 • Lausunto 96/2010: Rahoitusomaisuusosakkeiden arvostaminen ja arvonmuutosten kirjaaminen, lausunto annettu 2.11.2010

 • Lausunto 95/2010: Poistosuunnitelman tarkistaminen, lausunto annettu 17.5.2010

 • Lausunto 94/2010: Maankäyttösopimusten kirjanpitokysymyksiä, lausunto annettu 20.4.2010 

 • Lausunto 93/2010: Valtionosuuksien, kotikuntakorvausten ja elatustuen takaisinperinnän palautusten käsittely kunnan kirjanpidossa, lausunto annettu 23.2.2010

 • Lausunto 92/2009: Kuntayhtymän perustamiseen liittyvistä kirjanpidollisista menettelyistä, lausunto annettu 15.12.2009 

 • Lausunto 91/2009: Rakennuksen purkamismenojen kirjaaminen, lausunto annettu 21.4.2009 

 • Lausunto 90/2009: Tilinpäätös ja konsernitilipäätös kuntaliitoksen jälkeen, lausunto annettu 7.4.2009 

 • Lausunto 89/2009: Kunnallisten yhteisöjen omien eläkkeiden eläkevastuun arvioimisesta, lausunto annettu 7.4.2009 

 • Lausunto 88/2009: Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen kirjaaminen, lausunto annettu 23.2.2009 

 • Lausunto 87/2009: Elatustuen takautumissaatavien käsittely kunnan kirjanpidossa, lausunto annettu 23.2.2009

 • Lausunto 86/2008: Kunnan kirjanpidon valvonnasta, lausunto annettu 7.10.2008 

 • Lausunto 85/2008: Saman yhtiön osakkeiden vaihtokauppa kahden kunnan kesken, lausunto annettu 7.10.2008 

 • Lausunto 84/2008: Lausunto samanlajisten osakkeiden vaihto kuntien kesken osakkeiden arvonkorottamisen ja myyntivoiton tuloutuksen tarkoituksessa, lausunto annettu 24.6.2008 

 • Lausunto 83/2008: Lausunto konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuus kuntajaon muutoksen kohteena olevissa kunnissa, lausunto annettu 3.3.2008

 • Lausunto 82/2007: Lausunto takauskeskuksen jäsenyydestä koituvien takausvastuiden ilmoittamisesta kuntien tilinpäätöksessä, lausunto annettu 4.12.2007 

 • Lausunto 81/2007: Lausunto kuntajaon muutoksen kirjanpidollisesta käsittelystä, lausunto annettu 23.10.2007 

 • Lausunto 80/2007: Valtion aluekehitysvarojen ja EU:n rakennerahastovarojen kirjanpidollinen käsittely maakunnan liiton kirjanpidossa, lausunto annettu 3.4.2007

 • Lausunto 79/2007: Lausunto konsernisuhteen muodostumisesta kuntakonsernissa, lausunto annettu 20.3.2007

 • Lausunto 78/2006: Lausunto kuntalaskutuksesta terveydenhuoltopiirissä, lausunto annettu 28.11.2006

 • Lausunto 77/2006: Lausunto kertyneiden alijäämien kattamisesta peruspääomasta, lausunto annettu 14.11.2006 

 • Lausunto 76/2006: Lausunto kuntayhtymän oman rahaston kartuttamisesta ja käyttämisestä, lausunto annettu 31.10.2006

Lausunnot löytyvät alhaalta pdf-liitteinä.

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2010

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2009

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2008

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2007

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2006

tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta