Kirjanpito - Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto

Kuntajaoston lausunnot vuosina 2016-2011

Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuosina 2016-2011 seuraavat lausunnot (nrot 114-97):

 • Lausunto 114/2016: Lomarahan kirjaaminen vuoden 2016 tilinpäätöksessä, lausunto annettu 27.9.2016
 • Lausunto 113/2015: Lausunto kuntayhtymän alijäämän kirjaamisesta jäsenkunnan kirjanpidossa, lausunto annettu 10.11.2015
 • Lausunto 112/2015: Lausunto vesihuoltolain muutosten vaikutuksista kunnallisten vesihuoltolaitosten kirjanpitoon ja tilinpäätökseen, lausunto annettu 9.3.2015
 • Lausunto 111/2015: Lausunto konserniyleisohjeen soveltamisesta suunnitelman mukaisten poistojen oikaisussa, lausunto annettu 9.3.2015
 • Lausunto 110/2015: Lausunto kuntayhtymän alijäämän kirjaamisesta jäsenkunnan kirjanpidossa, lausunto annettu 9.3.2015, HUOM! 10.11.2015 annettu lausunto 113: Kuntayhtymän alijäämän kirjaamisesta jäsenkunnan kirjanpidossa, täydentää lausuntoa 110 ja samalla lausunto 110 kumotaan.
 • Lausunto 109/2015: Yritysjärjestelyjen yhteydessä saatavien osakkeiden käsittelystä, lausunto annettu 16.1.2015
 • Lausunto 108/2015: Potilasvakuutusvastuun kirjaamisohjeiden muuttamisesta, lausunto annettu 16.1.2015
 • Vuonna 2014 ei annettu lausuntoja.
 • Lausunto 107/2013: Isäntäkuntamallin vaikutuksista konsernitilinpäätökseen, lausunto annettu 10.12.2013
 • Lausunto 106/2012: Kaupungin tytäryhtiöön tekemien pääomasijoitusten arvostuksesta, lausunto annettu 30.10.2012
 • Lausunto 105/2012: Aikaisempien vuosien virheiden korjaaminen tilinpäätöksessä, lausunto annettu 6.3.2012
 • Lausunto 104/2012: Lausunto kehittämishankkeen kustannusten ja hankkeeseen saadun valtionavustuksen kirjaamisesta, lausunto annettu 17.2.2012
 • Lausunto 103/2012: Lomapalkkavelan kirjaaminen vuoden 2011 tilinpäätöksestä alkaen, lausunto annettu 24.1.2012, HUOM! Lausunto kumottu 8.1.2019 ja korvattu lausunnolla 120/2019
 • Lausunto 102/2011: Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen kuntakonserniin, lausunto annettu 29.11.2011
 • Lausunto 101/2011: Investointihyödykkeen valmistuksen kirjanpidollinen käsittely, lausunto annettu 4.10.2011
 • Lausunto 100/2011: Rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvien erien käsittely ns. elinkaarimallissa, lausunto annettu 31.5.2011
 • Lausunto 99/2011: Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista 1.2.2011 soveltamisesta kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa, lausunto annettu 17.5.2011
 • Lausunto 98/2011: Kuntayhtymän vuotuisen maksuosuuden määräytyminen ja käsittely jäsenkunnan kirjanpidossa, lausunto annettu 22.3.2011
 • Lausunto 97/2011: Kunnan kaatopaikan ennallistamiskustannusten kirjanpidollisesta käsittelystä, lausunto annettu 8.3.2011. 

Lausunnot löytyvät alhaalta pdf-liitteinä.

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2016

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2015

Kuntajaosto ei antanut lausuntoja vuonna 2014

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2013

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2012

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2011

tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta