Perhehoitajan palkkion sivukulut

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) mukaan työnantaja ei ole velvollinen maksamaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksua perhehoitolaissa (263/2015) tarkoitetusta perhehoitajan palkkiosta. Myöskään perhehoitaja ei maksa palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua perhehoitajan palkkiosta (Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 15 §). Edellä mainittu koskee toimeksiantosuhteessa olevia perhehoitajia. 

Perhehoitolain 20 §:n mukaan toimeksiantosopimuksen tehneen kunnan tai kuntayhtymän on vakuutettava perhehoitaja työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 3 §:n 1 momentin mukaisella vakuutuksella. Perhehoitajan palkkiosta on siis maksettava tapaturmavakuutusmaksu. Perhehoitajan palkkiosta maksetaan myös KuEL-maksu. Perhehoitajan palkkio kirjataan menolajiin Asiakaspalvelujen ostot muilta.

tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta