Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta on tarkistettu. 

Uuden kuntalain (410/2015) myötä käytännössä kaikki kunnat laativat konsernitilinpäätöksen, joka sisältää konsernituloslaskelman, -taseen ja konsernin rahoituslaskelman sekä niiden liitetiedot. Yleisohjeessa on tarkennettu sisäisen omistuksen eliminointia koskevia ohjeita. Poistoeron ja vapaaehtoisten varausten käsittelytapaa on myös muutettu, erät rinnastetaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa pääsääntöisesti ylijäämäeriin.
 
Käsittelytavan muutoksella on vaikutuksia myös sisäisen omistuksen eliminointiin, vähemmistöosuuden erottamiseen ja osakkuusyhteisön yhdistelemiseen sekä tilinpäätöskaavoihin. Yleisohje korvaa 2011 annetun vastaavan yleisohjeen. Tarkistettua yleisohjetta sovelletaan vuodesta 2015 alkaen konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

Lataa maksuton Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta täältä.

tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta