Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 2013

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennallinen peruste. Osana kunnan peruspalvelujen valtionosuutta otetaan huomioon myös laskennallisiin verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus.

Kuntaliitto on julkaissut 15.6.2012 kuntien taloussuunnittelun tueksi alustavat laskelmat kuntien vuoden 2013 valtionosuusrahoituksesta. Laskelmia on päivitetty elokuussa, syyskuussa ja joulukuussa 2012. Lopullinen päätös vuoden 2013 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja valtionosuuden tasauksesta tehtiin 28.12.2012 (VM/2199/02.02.06.00/2012).

Vuoden 2013 aikana kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen on tehty seuraavat muutokset:

  • VM 5.2.2013: Päätös kansaneläkelaitoksen vuonna 2012 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän palautuksen tarkistamisesta lopulliseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa 2013 (VM päätös 2199/02.02.06.00/2012)

***

Vuonna 2013 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden valtionosuusprosentti on 30,96 % (vuonna 2012 31,42 %) ja kunnan omarahoitusosuus on 3 136,92 €/asukas (vuonna 2012 3 001,49 €/asukas).

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevissa laskelmissa on otettu huomioon kustannustason arvioitu muutos (3,0 %). Valtionosuuden laskentaperusteina käytetään uusimpia saatavilla olevia tietoja, esimerkiksi 31.12.2011 tilanteen mukaisia kieli- ja ikäryhmittäiset väestötietoja. 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevissa laskelmissa on otettu huomioon maaliskuun 2012 kehysriihessä hallituksen tekemä päätös vuoden 2013 valtionosuusrahoitukseen kohdistuvasta 125 milj. euron lisäleikkauksesta. Lisäleikkaus alentaa kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia 0,51 prosenttiyksiköllä, mikä tarkoittaa kunnan omarahoitusosuuden kasvua noin 23 eurolla asukasta kohden. Valtionosuuteen tehtävän leikkauksen suuruus on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri.

Valtionosuuspäätöksessa on otettu huomioon myös kuntien tehtävien laadun ja laajuuden muutosten (1.7.2013 voimaan tuleva vanhuspalvelulaki) vaikutus valtionosuusrahoitukseen (+27,3 milj. euroa).

tags