Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 2014

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennallinen peruste. Osana kunnan peruspalvelujen valtionosuutta otetaan huomioon myös laskennallisiin verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus.

Kuntaliitto on julkaissut huhtikuussa 2013 kuntien taloussuunnittelun tueksi alustavat laskelmat kuntien vuoden 2014 valtionosuusrahoituksesta. Laskelmia on päivitetty kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa 2013. Lopullinen päätös vuoden 2014 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja valtionosuuden tasauksesta tehtiin 30.12.2013.

Vuonna 2014 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden valtionosuusprosentti on 29,57 % (vuonna 2013 30,96 %) ja kunnan omarahoitusosuus on 3 282,60 euroa/asukas (vuonna 2013 3 136,92 €/asukas).

Valtionosuuden laskentaperusteina käytetään uusimpia saatavilla olevia tietoja, esimerkiksi 31.12.2012 tilanteen mukaisia kieli- ja ikäryhmittäisiä väestötietoja. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevissa laskelmissa on otettu huomioon kustannustason arvioitu muutos (1,5 %), vuonna 2014 kunnille annettavien uusien ja laajenevien tehtävien vaikutukset valtionosuuteen sekä valtionosuuteen vuonna 2014 tehtävä leikkaus (-362 milj. euroa). Valtionosuuteen tehtävän leikkauksen suuruus on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri.

tags