Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 2015

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta myönnetään kunnille mm. erikoissairaanhoidon, terveydenhuollon, sosiaali-, opetus- ja kulttuuritoimen palvelujen järjestämiseen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuslainsäädäntö uudistuu vuoden 2015 alusta alkaen (laki 676/2014).

Päätös vuoden 2015 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta tehtiin 31.12.2014.​ Valtionosuus tilitetään kunnille kuukausittain joka kuukauden 11. päivään mennessä.

Valtionosuuden laskennallinen peruste muodostuu ikärakenteen, sairastavuuden ja muiden laskennallisten kustannusten määräytymistekijöiden perusteella. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät myös lisäosat, valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus.

Peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuodelle 2015 on 25,44 % ja kunnan omarahoitusosuus on 3520,93 euroa/asukas.

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags