Valtionosuudet - valtionosuuslaskelmat

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 2016

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta myönnetään kunnille mm. sairaanhoidon, terveydenhuollon, sosiaali-, opetus- ja kulttuuritoimen palvelujen järjestämiseen.

Päätös vuoden 2016 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta tehtiin 30.12.2015.​ Valtion vuoden 2016 toisen lisätalousarvion mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään mm. 41 milj. eurolla liittyen omais- ja perhehoitoon tehtäviin lakiuudistuksiin ja eräisiin muihin muutoksiin. Tämän johdosta valtionosuusprosentti nousi alkuperäisen päätöksen (30.12.2015) mukaisesta 25,47 prosentista 25,61 prosenttiin (päätös 26.9.2016).

Valtionosuus tilitetään kunnille kuukausittain joka kuukauden 11. päivään mennessä.

Valtionosuuden laskennallinen peruste muodostuu ikärakenteen, sairastavuuden ja muiden laskennallisten kustannusten määräytymistekijöiden perusteella. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät myös lisäosat, valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus.

Peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuodelle 2016 on 25,61 % ja kunnan omarahoitusosuus on 3 636,07 euroa/asukas.

tags