Kuntatalouden tilastot - Kuviot (PowerPoint-esitykset)

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

  Lähde: VM, Kuntatalousohjelma 7.10.2019 sekä Kuntaliiton laskelmat

 
Diaesityksen tietosisältö:

 • Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
 • Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot 2017-2023, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit 1991-2023, %
 • Kuntien verotulot vuosina 2017-2023, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien talous 2017-2023, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot sekä investoinnit 1991-2023, mrd. €
 • Kuntasektorin vuosikate sekä tilikauden tulos 1997-2023, mrd. €
 • Kuntasektorin toiminnan ja investointien rahavirta ja lainakannan muutos sekä paikallishallinnon nettoluotonanto 1997-2023, mrd. €
 • Kuntasektorin toiminnan ja investointien rahavirta sekä paikallishallinnon nettoluotonanto 1997-2023, %:a BKT:sta
 • Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2023, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina 2017-2023, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma vuosina 2017-2023, mrd. €
 • Kuntatalousohjelman nostot
Mikko Mehtonen

Etunimi
Mikko
Sukunimi
Mehtonen
Kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2645
Kännykkä
+358 50 592 8986
Vastuualueet
 • talouden ohjaus
 • tuottavuus ja vaikuttavuus
 • talous- ja toimintatilaston luokitukset
 • kustannuslaskenta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Tilastoasiantuntijat
tags