Kuntatalouden tilastot - Kuntien tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien ostot

Tiedosto kuntasektorin ulkoisista hankinnoista vuosina 2000–2019 sisältää kuntien ja kuntayhtymien materiaalin ja palvelujen ostot, vuokramenot sekä investointihankinnat. Hankinnat kuntasektorin sisältä on eliminoitu vähentämällä palvelujen ostoista kuntien saamat myyntitulot kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä kuntayhtymien saamat myyntitulot kunnilta ja kuntayhtymiltä.

Tiedosto kuntien ja kuntayhtymien palvelujen ja materiaalin ostoista vuonna 2000–2019 sisältää seuraavat taulukot: Asiakaspalvelujen ostot palvelun tarjoajan mukaan, asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä tehtäväluokittain, muiden palvelujen ostot palvelutyypin mukaan sekä materiaalin ostot hyödykeryhmän mukaan. Asiakaspalvelut ovat kuntalaisille tarkoitettuja lopputuotepalveluja, joita kunta ostaa muilta palvelujen tuottajilta. Muiden palvelujen ostot ovat kunnan suoritetuotannossaan käyttämiä ns. välituotepalveluja. Taulukot sisältävät myös kuntien ja kuntayhtymien sisäiset sekä keskinäiset erät.

Molemmat tiedostot perustuvat Tilastokeskuksen taloustilaston tietoihin.

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu