Kuntatalouden tilastot - Kuviot

Kansantalous ja julkinen talous sekä kansantalouden ennusteet

Kansantalous ja julkinen talous sekä kansantalouden ennusteet

Esitysten tietosisällöt:

Kansantalous ja julkinen talous (liite 1):

 • BKT:n ja työllisten (15-74 v.) määrän muutos 1985-2021, % 
 • BKT:n määrän ja yleisen ansiotasoindeksin muutos 1985-2021, %
 • BKT:n määrän ja kuntatalouden hintainkdeskin muutos 1985-2021, %
 • BKT:n määrän ja kuluttajahintaindeksin muutos 1985-2021, %
 • Veroaste (verojen suhde BKT:een), % vuosina 1975-2021
 • Julkiset kulutusmenot tehtävittäin v. 2016 mrd. €
 • Paikallishallinnon osuus julkisyhteisöjen kokonaismenoista 1975-2021, % BKT:sta
 • Paikallishallinnon kulutusmenot tehtävittäin vuosina 1975-2016, mrd. €  (vuoden 2016 hinnoin)
 • Valtionvelka 1985-2021
 • Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta 1985-2021
 • Julkinen velka yhteensä (EDP-velka) 1985-2021

 Kansantalouden ennusteet (liite 2):

 Päivitetty 22.4.2021

 • Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2021
 • Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2022
 • Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2023

Kansantalouden lukuja maakunnittain (liite 3):

 • Kansantalouden arvonlisäys vuonna 2016 maakunnittain, %
 • Kansantalouden arvonlisäys vuonna 2016 maakunnittain, €/as.
 • Kansantalouden arvonlisäyksen muutos 2015-2016 maakunnittain, %
 • Kansantalouden arvonlisäyksen muutos 2000-08 ja 2008-16 maakunnittain, %
 • Kansantalouden arvonlisäys vuonna 2016 toimialoittain ja maakunnittain, %
 • Kansantalouden työlliset vuonna 2016 toimialoittain ja maakunnittain, %
 • Kansantalouden kiinteän pääoman bruttomuodostus vuonna 2015 maakunnittain, %
 • Kansantalouden kiinteän pääoman bruttomuodostuksen muutos 2000-08 ja 2008-15 maakunnittain, %
tags