Kuntatalouden tilastot - Kuviot

Kuntatalouden kehitys

  Lähde: VM, Kuntatalousohjelma 27.9.2021 sekä Kuntaliiton laskelmat

 
Diaesityksen tietosisältö:

 • Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
 • Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit, %
 • Kuntien verotulot vuosina, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien talous, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot sekä investoinnit, mrd. €
 • Kuntasektorin vuosikate sekä tilikauden tulos, mrd. €
 • Kuntasektorin toiminnan ja investointien rahavirta ja lainakannan muutos sekä paikallishallinnon nettoluotonanto, mrd. €
 • Kuntasektorin toiminnan ja investointien rahavirta sekä paikallishallinnon nettoluotonanto, %:a BKT:sta
 • Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma vuosina, mrd. €
 • Kuntatalousohjelman nostot
tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
 • valtionosuusasiat
 • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
 • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
 • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu