Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalousohjelma 2017–2020

Kevään 2016 aikana valmisteltiin Julkisen talouden suunnitelma (JTS) ja kuntatalousohjelma (KTO) vuosille 2017–2020. Valmistelu eteni aikataulun mukaisesti ja hallitus antoi eduskunnalle näitä koskevat esityksensä 14.4.2016. 

JTS ja KTO korvaavat aikaisemman Peruspalveluohjelmamenettelyn, jossa keväällä valtion kehysvalmisteluun liittyen valmisteltiin tulevaa neljää vuotta koskeva Peruspalveluohjelma ja syksyisin valtion seuraavan vuoden talousarvioon liittyvä Peruspalvelubudjetti. 
 
Kuntaliitto on julkaissut Talous- ja rahoitusfoorumin yhteydessä 10.2.2016 ”Julkisen talouden uusi ohjausjärjestelmä - kuntatalouden tasapainosta ylijäämään” -julkaisun. Siinä on lyhyesti kerrottu mistä tässä uudistuksessa on kyse (julkaisu liitteenä).
 
Kuntaliitto on linjannut omat tavoitteensa tulevaan Julkisen talouden suunnitelmaan ja kuntatalousohjelmaan Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa (KUTHANEK) 9.2.2016 kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle luovutetussa muistiossa (muistio liitteenä). 

 

Aiheesta lisää:

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

tags