Julkisentalouden suunnitelma ja kuntatalousohjelma 2018-2021

Julkisen talouden uusi ohjausjärjestelmä valmistui keväällä 2015. Sen mukaisesti julkisen talouden alasektoreille asetetaan rahoitusasematavoitteet ja ne nivotaan aiempaa voimakkaammin yhteen julkisen talouden suunnitelmassa, jonka osana on myös kuntatalousohjelma.

Erityiseksi nyt hyväksytyn kuntatalousohjelman tekee se, että siinä on ensimmäistä kertaa otettu täysimääräisesti huomioon sote- ja maakuntauudistus vuodesta 2019 alkaen.

Maan hallitus vastaa koko julkisen talouden vakaudesta. Hallituksen kehysriihitarkastelussa tehtiin myös kuntatalousohjelmaan joitain lähinnä uusia tarkennuksia jotka nyt liittyvät erityisesti varhaiskasvatukseen.

Kuntatalousohjelman tiivistelmä on osa maan hallituksen kehyspäätöstä. Sen mukaan kuntatalouden tila on pääosin hyvä mutta kuntien väliset erot ovat suuret ja suurimmat talouden sopeutustarpeet ovat pienissä kunnissa. Merkittävä ansio kuntien taloustilanteen kohentumisella on kuntien omilla toimenpiteillä.

Kuntataloudelle asetettu rahoitusasematavoite, 0,5 % suhteessa bruttokansantuotteeseen, näyttäisi olevan saavutettavissa. Tämä edellyttää kuitenkin tiukkaa taloudenpitoa ja suotuisaa talouskehitystä. Ohjelmassa oletetaan, että sote- ja maakuntauudistus lähtökohtaisesti vakauttaa kuntataloutta jatkossa.

Kuntatalousohjelmaa on valmisteltu sihteeristössä, jossa on edustettuna kuntien toimintaan vaikuttavat ministeriöt ja Kuntaliitto vetovastuun ollessa Valtiovarainministeriöllä. Ohjelma on käsitelty myös Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa (KUTHANEK).

Aiheeseen liittyen:

Kuntaliiton antamat muistiot Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnalle:

talouskehitys

Hallituksen toimenpiteet eivät saa heikentää kuntataloutta

Kuntatalouden tila on kohentunut viime kuukausina, kun yleinen talouskehitys on nostanut verotuloennusteita. Kunnallisveron kehitys on kuitenkin yhä erittäin vaimeaa, sillä lomarahaleikkaukset ja kiky-sopimuksen yhteydessä sovitut palkansaajien lakisääteisten maksujen korotukset heikentävät ...

lateral-image-left
tags