Kuntatalous ja valtio - Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalousohjelma

Peruspalveluohjelma vuosille 2015-2018

Julkisen talouden hallinnan parantamiseksi siirrytään vähitellen koko julkista taloutta koskevaan uudenlaiseen järjestelmään. Tässä kokonaisuudessa kuntataloudella on entistä merkittävämpi rooli. Sille asetetaan erilaisia tavoitteita samalla kun talouden ennustekehikon laatii niin sanottu puolueeton elin. Peruspalveluohjelma korvataan kuntatalousohjelmalla joka on osa julkisen talouden suunnitelmaa. Kuntatalousohjelmassa myös muut kuin kuntien valtinosuustoiminnot saavat aiempaa suuremman merkityksen. Uusi järjestelmä otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2015. 
 
Vuosien 2015–2018 Peruspalveluohjelma tehdään entiseen tapaan. Sen tiivistelmä on osa valtioneuvoston kehyspäätöstä. Perusteluosassa maan hallitus linjaa kuntapolitiikkaa tuleville vuosille. Hallituksella onkin kova urakka saada aikaiseksi ohjelma, jolla valtion velkasuhde käännetään alenevalle uralle. Kuntien osalta keskeiset asiat kohdistuvat valtionosuuksiin, veroihin ja kuntien tehtäviin sekä rakennepoliittisen ohjelman toteuttamiseen.
 
Peruspalveluohjelma vuosille 2015–2018 annettiin eduskunnalle 3.4.2014. Käytännössä se on nykyisen hallituksen viimeinen ohjelma. 

Suomen Kuntaliitto pyrkii vaikuttamaan prosessiin edunvalvonnan ja muiden linjaustensa pohjalta.

tags