Julkisen talouden uusi ohjausjärjestelmä

Julkisen talouden uusi ohjausjärjestelmä

Kuntaliitto on vuodesta 2009 alkaen julkaissut omat esityksensä valtion talouden ja tulevan kuntapolitiikan kehysvalmisteluun. Esitykset on koottu helmikuussa julkaisuksi, joka finanssikriisistä alkaneen vaikean taloustilanteen vuoksi on keskittynyt tyypillisesti kuntatalouden tilaan ja kuntataloutta vahvistaviin toimiin. Sopeutusohjelmiksi nimitetyissä julkaisuissa on käyty läpi myös monia muita ajankohtaisia teemoja, kuten kuntauudistusta, kuntien varainhankintaa tai kestävyysvajetta. 

​Vuodesta 2015 lähtien kuntataloutta ohjataan julkisen talouden uuden ohjausjärjestelmän kautta. Uudessa järjestelmässä valtioneuvosto on velvollinen laatimaan vaalikauden alussa julkisen talouden suunnitelman, joka sisältää valtiontalouden lisäksi myös kuntataloutta ja sosiaaliturvarahastoja koskevat osat. Julkisen talouden suunnitelman rinnalla valmistellaan myös kuntatalousohjelma, joka syventää julkisen talouden suunnitelmaa kuntataloutta koskevien päätösten osalta.
 
Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalousohjelma tarkistetaan maalis-huhtikuussa normaalin kehysmenettelyn yhteydessä. Jos julkisen sektorin tasapainottuminen ei etene tavoitetulla uralla niin hallitus on velvollinen tekemään kehysriihessä lisäpäätöksiä tavoitteiden saavuttamiseksi.
 
Kuntaliiton tavoitteena on luonnollisesti edelleen vaikuttaa kehysriihen kuntataloutta koskeviin päätöksiin. Uuden julkisen talouden ohjausjärjestelmän myötä Kuntaliiton helmikuussa työstämä julkaisusarja on kokenut kuitenkin muodonmuutoksen. 
 
Sarjan ensimmäinen julkaisu kuvaa uutta ohjausjärjestelmää selkokielellä ja tuo esiin niitä konkreettisia tavoitteita, joita uusi ohjausjärjestelmä kunnilta edellyttää. Uuden järjestelmän ensimmäinen julkisen talouden suunnitelma ja siihen liittyvä kuntatalousohjelma valmistuivat vaalivuodesta johtuen poikkeuksellisesti syyskuussa 2015. Ne tarkistetaan keväällä 2016 ja siirrytään samalla normaaliin vuosirytmiin. 

Esitykset tähän mennessä:

tags