Julkisen talouden uusi ohjausjärjestelmä - kuntatalouden tasapainosta ylijäämään

Julkisen talouden uusi ohjausjärjestelmä − kuntatalouden tasapainosta ylijäämään -julkaisu on jatkumoa Kuntaliiton omaksumalle toimintatavalle, jossa liiton näkemykset lähivuosien kuntapolitiikasta kootaan yhteen ennen lähestyvää kehysriihtä. 

​Vuoden 2015 alusta käyttöotettu uusi julkisen talouden ohjausjärjestelmä ja kuntien makro-ohjaus ovat vaikuttaneet kuitenkin myös kunta-valtio-suhteeseen ja kuntapolitiikan sisältöön. Sen vuoksi myös Kuntaliitto on nyt uudistanut työstämiään julkaisuja. 
 
Hallituskauden ensimmäisen kehysriihen alla Kuntaliitto haluaa kuvata erityisesti kuntakentälle, mitä julkisen talouden uusi ohjausjärjestelmä tarkoittaa ja mitä kuntataloudelle asetetut rahoitusasematavoitteet yksittäisille kunnille merkitsevät. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös uuden kuntalain vaatimuksia kunnan tasapainottamiselle. Mahdollisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluehallintouudistuksen vaikutuksia kuntien talouteen ei tässä julkaisussa ole voitu ottaa huomioon.  

Uusi julkisen talouden ohjausjärjestelmä tähtää kuntatalouden vahvistamiseen ja velkaantumisen hillitsemiseen. Tämä edellyttää kunnilta investointien tulorahoituksen nostamista. Sitä voidaan edistää kuntien omin toimenpitein priorisoimalla ja tehostamalla toimintoja. Jokaisella kunnalla tuleekin olla tavoitteena talouden ylijäämä ja velkaisuuden kasvun hallinta kunnan oma tilanne ja tulevaisuuden näkymät huomioiden. Ratkaisevassa asemassa on myös kunta-valtio-suhteen kehitys sekä tietenkin talouskehitys.

tags