Kuntatalouden sopeutusohjelmat (vuosina 2009-2015)

Kuntaliitto on vuodesta 2009 alkaen vuosittain julkaissut omat esityksensä valtion talouden kehyksiin ja siihen liittyvään peruspalveluohjelmaan. Valtion talouden kehys seuraaville neljälle vuodelle määrittelee maan hallituksen talouspolitiikan keskipitkällä aikavälillä. Peruspalveluohjelmassa hallitus linjaa tulevaa kuntapolitiikkaansa. Peruspalveluohjelman tiivistelmä on osa maan hallituksen kehyspäätöstä. 

​Nyt tämä järjestelmä uudistetaan ja otetaan käyttöön Julkisen talouden suunnitelma ja siihen liittyvä peruspalveluohjelman korvaava kuntatalousohjelma. Siinä valtio asettaa itselleen kuntia koskevan menorajoitteen, kuntataloudelle asetetaan rahoitusasematavoite ja tarkastelu ulotetaan koko kuntatalouteen. Kuntalain uudistamisen myötä talouden tasapainovaatimukset tiukkenevat.

Tämän sarjan tekeminen aloitettiin syksyllä 2008 tilanteessa jossa Suomen kansantalous oli sukeltanut voimakkaasti aiheuttaen myös kunnille suuria haasteita lakisääteisten palvelujen rahoittamiseksi. Ensimmäinen ohjelma valmistui helmikuussa 2009. Tämän jälkeenkin ohjelmat on julkistettu helmikuussa. Niillä on pyritty vaikuttamaan erityisesti valtion kehysvalmisteluun.

Esitykset ja niiden taustamuistiot ovat olleet: 

  1. Kuntapalvelujen pelastusohjelma I, 2009 
  2. Kuntapalvelujen pelastusohjelma II, 2010 
  3. Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje, 2011 
  4. Kuntatalouden vakauttaminen, 2012 
  5. Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014–2017, 2013 
  6. Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014–2018, 2014 
  7. Kuntatalouden selviytymisen eväät 2015–2019, 2015.

Muistiot löytyvät alla liitteinä.

tags