Kuntien ja valtion yhteistyö

Valtion ja kuntien neuvottelumenettelyssä käsitellään kuntia koskevaa lainsäädäntöä, periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia kuntahallinnon ja -talouden asioita sekä valtion- ja kunnallishallinnon yhteensovittamista. Menettelystä on säädetty asetuksella (596/2015). Valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä toteutetaan kuntatalousohjelman valmistelussa sekä esimerkiksi kuntia koskevien asioiden käsittelyssä kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa (Kuthanek).

Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta  toimii valtiovarainministeriön yhteydessä. Neuvottelukunnan kokouksia on tyypillisesti noin 10–15 kertaa vuodessa ja niissä on valtiovarainministeriön lisäksi edustettuina opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Kuntaliitto. Suomen Kuntaliitto nimeää neuvottelukuntaan puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä.

Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan tehtävä on käsitellä:

  • valmisteluvaiheessa kuntien taloutta ja hallintoa koskevia kehittämissuunnitelmia ja lainsäädäntöhankkeita
  • valtion talousarvioehdotusta kuntataloutta koskevilta osilta
  • kuntien taloutta ja hallintoa koskevia hallituksen esityksiä ennen niiden käsittelyä valtioneuvostossa
  • valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa
  • muita merkittäviä kuntien taloutta ja hallintoa koskevia asioita.

Kaikki kuntien taloutta ja hallintoa koskevat lakiesitykset tulee siten käyttää Kuthanekissa yleisen lausuntokierroksen jälkeen ennen kuin esitykset etenevät valtioneuvoston esittelyyn ja eduskuntaan. Tyypillisiä Kuthanekissa käsiteltäviä asioita ovat myös kuntien tuoreet taloustilastot sekä kuntatalousohjelma. Neuvottelukunta voi asettaa asioiden valmistelua varten myös jaostoja.

Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan kokoonpano toimikaudella 15.1.2021-14.1.2024: 

Valtiovarainministeriö:

kuntaministeri Sirpa Paatero 
(alivaltiosihteeri Päivi Nerg)

osastopäällikkö Jani Pitkäniemi 
(hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen) 

budjettipäällikkö Sami Yläoutinen 
(apulaisbudjettipäällikkö Annika Klimenko) 

neuvotteleva virkamies Niina Huotari 
(budjettineuvos Tero Tyni) 

Sosiaali- ja terveysministeriö: 

osastopäällikkö Kari Hakari 
(osastopäällikkö Satu Koskela) 

Opetus- ja kulttuuriministeriö: 

ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen 
(neuvotteleva virkamies Timo Ertola) 

Suomen Kuntaliitto: 

toimitusjohtaja Minna Karhunen 
(lakiasiain johtaja Juha Myllymäki) 

varatoimitusjohtaja Timo Reina 
(johtaja Jarkko Huovinen) 

varatoimitusjohtaja Hanna Tainio
(johtaja Tarja Myllärinen)

johtaja Terhi Päivärinta
(erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen)

kuntatalouspäällikkö Ilari Soosalu
(johtava lakimies Arto Sulonen)

pääekonomisti Minna Punakallio
(kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen)

 

Aiheesta lisää muualla verkossa:

tags