Kuntien ja valtion yhteistyö

Valtion ja kuntien neuvottelumenettelyssä käsitellään kuntia koskevaa lainsäädäntöä, periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia kuntahallinnon ja -talouden asioita sekä valtion- ja kunnallishallinnon yhteensovittamista. Menettelystä on säädetty asetuksella (596/2015). Valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä toteutetaan kuntatalousohjelman valmistelussa sekä esimerkiksi kuntia koskevien asioiden käsittelyssä kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa (Kuthanek).

Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta  toimii valtiovarainministeriön yhteydessä. Neuvottelukunnan kokouksia on tyypillisesti noin 10–15 kertaa vuodessa ja niissä on valtiovarainministeriön lisäksi edustettuina opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Kuntaliitto. Suomen Kuntaliitto nimeää neuvottelukuntaan puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä.

Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan tehtävä on käsitellä:

  • valmisteluvaiheessa kuntien taloutta ja hallintoa koskevia kehittämissuunnitelmia ja lainsäädäntöhankkeita
  • valtion talousarvioehdotusta kuntataloutta koskevilta osilta
  • kuntien taloutta ja hallintoa koskevia hallituksen esityksiä ennen niiden käsittelyä valtioneuvostossa
  • valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa
  • muita merkittäviä kuntien taloutta ja hallintoa koskevia asioita.

Kaikki kuntien taloutta ja hallintoa koskevat lakiesitykset tulee siten käyttää Kuthanekissa yleisen lausuntokierroksen jälkeen ennen kuin esitykset etenevät valtioneuvoston esittelyyn ja eduskuntaan. Tyypillisiä Kuthanekissa käsiteltäviä asioita ovat myös kuntien tuoreet taloustilastot sekä kuntatalousohjelma. Neuvottelukunta voi asettaa asioiden valmistelua varten myös jaostoja.

Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan kokoonpano: 

Valtiovarainministeriö

* puheenjohtaja, kuntaministeri Sirpa Paatero
(varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Minna Karhunen, Kuntaliitto)

* ylijohtaja, osastopäällikkö Jani Pitkäniemi
(varajäsen hallitusneuvos Auli Valli-Lintu)

* budjettipäällikkö Sami Yläoutinen
(varajäsen apulaispäällikkö Annika Klimenko)

* budjettineuvos Jouko Narikka
(varajäsen finanssisihteeri Assi Aalto)

Sosiaali- ja terveysministeriö

* ylijohtaja, ylijohtaja Päivi Sillanaukee
(varajäsen osastopäällikkö Pasi Pohjola)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

* osastopäällikkö Eeva-Riitta Pirhonen
(varajäsen finanssisihteeri Timo Ertola)

Suomen Kuntaliitto 

* varatoimitusjohtaja Timo Reina
(varajäsen johtaja, alueet ja yhdyskunnat Jarkko Huovinen)

* varatoimitusjohtaja Hanna Tainio
(varajäsen johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Tarja Myllärinen)

* johtaja, opetus- ja kulttuuri Terhi Päivärinta
(varajäsen erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen)

* johtaja, kuntatalous Ilari Soosalu
(varajäsen lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki)

* pääekonomisti Minna Punakallio
(varajäsen kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen)

Valtioneuvosto on nimennyt neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kuntaministeri Sirpa Paateron ja varapuheenjohtajaksi Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhusen. Neuvottelukunnan pääsihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa valtiovarainministeriöstä.

 

Aiheesta lisää muualla verkossa:

tags