Kuntatalouden tilastot - Kuviot

Kuntien, kuntayhtymien sekä kuntakonsernien vuoden 2018 tilinpäätökset

Diaesityksen tietosisältö:
 

 • Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2016–2018
 • Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2011–2018
 • Vuoden 2018 tilinpäätösten tulkinnassa huomioitavia seikkoja
 • Kuntien vuosikatteet 2000–2018 kuntakoon mukaan, €/as.
 • Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate sekä tilikauden tulos 2000–2018, mrd. €  
 • Kuntien vuosikatteet %:a poistoista 2018 (karttaesitys)
 • Kuntien vuosikate %:a poistoista kuntakoon mukaan 2015–2018
 • Kuntien vuosikate %:a poistoista maakunnittain vuosina 2016–2018
 • Kuntien ja kuntayhtymien vuosikatteen riittävyys poistoihin sekä investointeihin 1998–2018, mrd. €
 • Kuntasektorin toiminnan ja investointien rahavirta ja lainakannan muutos sekä paikallishallinnon nettoluotonanto vuosina 1998–2018, mrd. €
 • Kuntasektorin kumulatiivinen toiminnan ja investointien rahavirta ja lainakannan muutos vuodesta 1998, mrd. €
 • Kuntien lainakanta sekä rahavarat 1992–2018, €/as.
 • Kuntien lainakannan muutos 2000–2018, milj. €
 • Kuntien lainakanta 31.12.2018, €/as. (karttaesitys)
 • Kuntien ja kuntakonsernien lainakanta kuntakoon mukaan 31.12.2018, €/as.
 • Kuntien ja kuntakonsernien lainakanta maakunnittain 31.12.2018, €/as.
 • Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1992-2018, mrd. €
 • Kuntakonsernien lainakanta vuosina 2000–2018, mrd. €
 • Kuntakonsernien lainakanta 31.12.2018, €/as. (karttaesitys)
 • Kuntien kertynyt yli-/alijäämä 31.12.2018, €/as. (karttaesitys)
 • Kuntakonsernien kertynyt yli-/alijäämä 31.12.2018, €/as. (karttaesitys)
 • Kuntien kertynyt yli-/alijäämä 1998–2018 kuntakoon mukaan, €/as.  
 • Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely
 • Kuntakonsernien tulos- ja rahoituslaskelma vuosina 2016-2018, mrd. € 

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto​

tags
Mikko Mehtonen

Etunimi
Mikko
Sukunimi
Mehtonen
Kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2645
Kännykkä
+358 50 592 8986
Vastuualueet
 • Kuntatalouden tietopohja:
 • Taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
 • Kustannus- ja painelaskelmat
 • Kuntatieto-ohjelma ja automaattinen talousraportointi
 • Kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu
 • Kuntatalouden kuntokartoitus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Tilastoasiantuntijat