Valtionosuudet - Kotikuntakorvaukset

Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus

kotikuntakorvaus

Suomen Kuntaliitto on antanut 21.11.2017 yleiskirjeessään (27/2017) suosituksen lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden korvauksen määräytymisestä vuonna 2017.

Yleiskirje 27/2017, Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus vuonna 2017 (21.11.2017)

Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvauksesta säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 41 §:n 3-4 momentissa. Lain mukaan oppivelvollisuuttaan suorittavan sijoitetun oppilaan kotikunta on velvollinen maksamaan opetuksen järjestäjälle korvauksen, joka perustuu oppilaasta aiheutuneisiin kustannuksiin. 

Korvausta laskettaessa kustannuksiin voi sisällyttää oppilaan kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tyypillisesti korvausta laskettaessa otetaan huomioon oppilaan käymän koulun keskimääräiset kustannukset, joihin lisätään oppilaskohtaisina kustannuksina esimerkiksi avustaja- ja koulukuljetuskustannukset. Korvausta laskettaessa tulee ottaa huomioon opetuksen järjestäjän oppilaasta mahdollisesti saamat tulot. Tuloja ovat kotikuntakorvaus ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan lisärahoitus.

Kunnat voivat keskenään tai muun opetuksen järjestäjän kanssa sopia korvauksen määräytymisestä myös toisin kuin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa säädetään. 

Lisää aiheesta Kuntaliiton verkkopalvelussa:

Lisää aiheesta muualla verkossa:

Sanna Lehtonen

Etunimi
Sanna
Sukunimi
Lehtonen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2079
Kännykkä
+358 50 575 9090
Vastuualueet
  • valtionosuudet
  • valtionavut
  • valtionavustukset
  • maakunta- ja sote-uudistuksen rahoitusasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
tags