Valtionosuudet - Kotikuntakorvaukset

Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus

Suomen Kuntaliitto on antanut 3.12.2019 yleiskirjeessään (14/2019) suosituksen lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden korvauksen määräytymisestä vuonna 2019.

Yleiskirje 13/2019, Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus vuonna 2019 (3.12.2019)

Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvauksesta säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 41 §:n 3-4 momentissa. Lain mukaan oppivelvollisuuttaan suorittavan sijoitetun oppilaan kotikunta on velvollinen maksamaan opetuksen järjestäjälle korvauksen, joka perustuu oppilaasta aiheutuneisiin kustannuksiin. 

Korvausta laskettaessa kustannuksiin voi sisällyttää oppilaan kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tyypillisesti korvausta laskettaessa otetaan huomioon oppilaan käymän koulun keskimääräiset kustannukset, joihin lisätään oppilaskohtaisina kustannuksina esimerkiksi avustaja- ja koulukuljetuskustannukset. Korvausta laskettaessa tulee ottaa huomioon opetuksen järjestäjän oppilaasta mahdollisesti saamat tulot. Tuloja ovat kotikuntakorvaus ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan lisärahoitus.

Kunnat voivat keskenään tai muun opetuksen järjestäjän kanssa sopia korvauksen määräytymisestä myös toisin kuin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa säädetään. 

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags