Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti vuoden 2013 opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksesta 31.12.2012 (Dnro OKM/92/221/2012). Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen saajina on kuntien lisäksi 48 kuntayhtymää ja 440 yksityistä opetus- ja kulttuuritoimen järjestäjää.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on lukiokoulutukseen, toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluille maksettava yksikköhintarahoitus. Yksikköhintarahoituksesta vastaavat kunnat ja valtio yhdessä. Vuonna 2013 opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusprosentti ja ennakollinen kunnan omarahoitusosuus ovat:

Ylläpitäjien yksikköhintarahoitus (lukiot, ammatillinen, AMK)

  • valtionosuusprosentti 41,89 %
  • kunnan omarahoitusosuus 357,44 €/asukas

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus perustuu valtaosaltaan oppilas- ja opiskelijamääriin, jotka kerätään suoraan opetuksen järjestäjiltä 20.9. tilanteesta toteutettavassa tiedonkeruussa. Tarkempi erittely laskennan perusteena käytettävistä oppilas- ja suoritemäärätiedoista löytyy Opetushallituksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raporttisovelluksesta osoitteesta http://vos.uta.fi/rap/ > Rahoitus 2013 > Rahoituspäätökset 2013.  

Hallituksen kehysriihessä 22.3.2012 tehtiin päätös, että opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisiin valtionosuuksissa ei oteta vuonna 2013 huomioon kustannustason muutosta, eli indeksikorotukset jäädytetään vuoden 2013 osalta.

Hallitusohjelmassa (2011) ja kehyspäätöksessä (2012) sovittiin myös opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle kohdistuvista leikkauksista. Vuoden 2013 valtionosuusrahoitusta alentavat mm. oppisopimuskoulutukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen, ammattikorkeakoulujen rahoitukseen, oppilaitosten perustamiskustannusten valtionosuuteen, vapaan sivistystyön rahoitukseen sekä teattereiden, orkestereiden ja museoiden rahoitukseen kohdistuvat määrärahaleikkaukset. Vuonna 2013 OKM:n valtionosuusrahoituksen säästöt ovat yhteensä noin 58 milj. euroa, mistä 42 milj. euroa on kuntien ja kuntayhtymien arvioitu osuus. Valtionosuusrahoituksen määrä pienenee em. sektoreilla myös edellisellä vaalikaudella tehtyjen elvytysluontoisten opiskelijapaikkalisäysten päättymisen myötä.

Aiheesta lisää muualla verkossa:

tags