Pääekonomistin palsta:

Katsaus työmarkkinoiden tilaan: Työttömyys- ja työllisyysasteen trendi

Minna Punakallio

Vaikka työllisten määrän kehitys on hiipunut voimakkaimmasta vuodelle 2018 ajoittuneesta kasvuvauhdistaan niin työllisyys on kehittynyt viime kuukausina odotettua paremmin. Työllisiä oli tammikuussa 2020 peräti 46 000 enemmän kuin vuosi sitten. Kuukausilukuihin sisältyy kuitenkin huomattavaa satunnaisvaihtelua, joten on tärkeää odottaa vielä lisätietoja alkuvuoden muilta kuukausilta. Kuntien työllisyystiedoista ei saada alkuvuonna tilastotietoja työnantajasektorin luokitusuudistuksen vuoksi.

Katsaus työllisyystilanteeseen

Tammikuussa 2020 työllisyysasteen trendiluku nousi 73,4  prosenttiin, mikä on varsin lähellä hallituksen tavoittelemaa 75 prosentin työllisyysastetavoitetta. Trendiä mittaavat tilastot tarkentuvat kuitenkin siinä vaiheessa, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan.  

Työttömyys ei ole kehittynyt yhtä myönteisesti kuin työllisyys. Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2020 tammikuussa 15 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste on pysynyt viime kuukaudet sitkeästi ennallaan. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä ja kuntien työmarkkinatukimenot junnaavat tällä hetkellä paikallaan. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kuitenkin laskenut huomattavasti vuosien 2016 ja 2017 huipusta.

Työmarkkinatukimenot 2019

tags