Pääekonomisti Minna Punakallio:

Kuntien sosiaaliturvamaksuennusteet eivät muuttuneet viime syksyn ennusteesta

Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalousohjelma kätkevät sisälleen monia kuntien taloussuunnittelua helpottavia ennusteita, kuten ennusteet kuntien sosiaaliturvamaksuprosenteista. Tänä keväänä ennusteet kuntatyönantajan sosiaaliturvamaksuista eivät muuttuneet kuitenkaan juuri lainkaan viime syksyn lukemista. Näin siitäkin huolimatta, että koronapandemia toi yritysten sosiaaliturvamaksuihin helpotuksia jo kuluvalle vuodelle ja heikensi kuntien talousnäkymät useiden vuosien ajaksi.

Kuntien taloussuunnittelun kannalta tärkein ennustevuosi tällä hetkellä on vuosi 2021, jolle ensimmäiset kunnat laativat jo kehyssuunnitelmiaan. Kuntatalousohjelman mukaan kuntatyönantajan sosiaaliturvamaksut yhteensä nousevan keskimäärin kuluvan vuoden tasosta noin 0,20 prosenttiyksiköllä. Nousu johtuu lähinnä sairausvakuutusmaksuennusteen noususta. Ennusteet tarkentuvat kuitenkin vielä tämän vuoden aikana.

Keva julkaisee Kevan jäsenyhteisöille ja valtiotyönantajille työnantajakohtaiset budjetointiohjeet vuoden 2021 palkkaperusteisesta eläkemaksusta arviolta kesäkuussa 2020.

tags