Sote-uudistukseen valmistautuminen

Talousraportoinnin tärkeys sote-uudistuksessa

 

Sote-uudistuksessa kuntatalous puolittuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät maakuntien vastuulle. Kuntien vero- ja valtionosuustuloja siirretään uudistuksessa maakuntien rahoitusta varten jopa 19 miljardia euroa. Rahoituksen siirtolaskelmat perustuvat taloustietoihin, joita yksittäiset kunnat ilmoittavat Valtiokonttoriin vuodesta 2021 lähtien. Uudistuksen siirtolaskennan onnistuminen riippuu Valtiokonttorille ilmoitettujen kuntakohtaisten taloustietojen oikeellisuudesta.

Asia on jälleen erittäin ajankohtainen, sillä automaattisen talousraportoinnin (Kuntatieto-ohjelma) mukaiset luokitukset toimivat kuntakohtaisten rahoituslaskelmien pohjana. Uudistuneen talousraportoinnin käyttöönoton onnistuminen on siten erityisen tärkeää. Kuntakohtaiset rahoituslaskelmat tarkistetaan lopullisiksi tilivuosien 2021 ja 2022 palvelukohtaisten nettokustannusten mukaan.

 

Varmista, että uudistuksen tärkeimmät tiedot on raportoitu oikein

Kuntaliitto on koonnut listauksen kuntiin jäävistä sekä maakuntaan siirtyvistä palveluluokista. Listaus perustuu uuden talousraportoinnin mukaiseen palveluluokitukseen.

Rahoituksen siirtolaskennan onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää, että taloustiedot raportoidaan mahdollisimman pitkälle palveluluokkien määritysten mukaisesti.

Listaus on laadittu tämän hetkisen tiedon perusteella ja koska kaikkien palveluiden siirrosta ei ole vielä tarkempaa tietoa, päivitetään ohjeistusta (huom. ks. päiväys). Liitteen excel-tiedostoon on myös lisätty aiheeseen liittyviä kysymyksiä vastauksineen.

tags
Minnamaria Korhonen

Minnamaria Korhonen

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2162, +358 50 513 4641
Vastuualueet
  • kustannuslaskenta, palveluluokitus
  • Kuntatieto-ohjelma
  • tiedolla johtaminen
  • Kuntatalouden kuntotarkastus -tuote
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu