Tarkastuslautakunnan teettämä "erityistilintarkastus"

 

Erityistilintarkastus, täsmätarkastus, ylimääräinen tarkastus ja lisätoimeksianto. Tätä toimenpidettä kutsutaan monella eri nimellä, mutta kaikilla tarkoitetaan siis kohdistettua tarkastusta tiettyyn kunnan toimeen, mikä ei kuulu ”tavanomaiseen” lakisääteiseen tilintarkastukseen. Tarkastus voi kohdistua esimerkiksi taloudenhoidossa esiin tulleiden epäkohtien tai toimivaltuuksien ja vastuiden selvittelyyn.

Kyseinen tilintarkastus ei kuulu kuntalain mukaiseen tilintarkastukseen eikä siitä ole säädetty kuntia koskien muuallakaan laissa. Milloin tällaisen tarkastuksen voi siis tehdä? Minkä toimielimen toimivaltaan asia kuuluu?

Olemme tulkinneet asiaa niin, että tarkastuslautakunta voi päättää tällaisen ylimääräisen tarkastuksen tekemisestä tietyin ehdoin:

  1. Tarkastukseen on oltava määrärahat budjetoituna.
  2. Tarkastus kohdistuu kunnan toimintaan, jonka tarkastamisen järjestämisestä tarkastuslautakunta on vastuussa.
  3. Tarkastuksen suorittaa kunnan kilpailuttama tilintarkastusyhteisö tai tarkastuksen tekijä kilpailutetaan hankintalain ja kunnan pienhankintaohjeen mukaisesti.
  4. Kyseessä ei ole kunnan kokonaisuuden kannalta niin merkittävästä asiasta, joka vaatisi erillistä valtuuston käsittelyä.

Jos nämä ehdot eivät täyty, voi valtuusto päättää tällaisen tarkastuksen teettämisestä katsoessaan sen tarpeelliseksi.

tags