Tuloksellisuus

ARVOA on työväline lapsi- ja perhepalveluiden sekä lastensuojelun asiakastyöhön

Lasten suojelu

ARVOA -toimintakykymittaria voidaan käyttää lapsi- ja perhepalveluissa sekä lastensuojelun asiakastyössä apuvälineenä asiakasperheen toimintakykyyn vaikuttavien riskitekijöiden ja voimavarojen arvioinnissa. 

Toimintakykymittari auttaa työntekijää kartoittamaan asiakasperheen toimintakyvyn, kuormituksen ja voimavarat, jolloin asiakkaat voidaan ohjata juuri heitä parhaiten tukeviin palveluihin.

Apua palvelusuunnitelman tekemiseen

Arviointimenetelmän perustan muodostavat sekä tutkimuksessa että käytännön työssä merkittäviksi todettujen toimintakyvyn, riskien ja ehkäiseviä tekijöitä kuvaavien ulottuvuuksien rakenteistaminen määrällisiksi muuttujiksi. Mittarin avulla tuodaan näkyväksi asiakasperheen toimintakyky sekä työntekijän että asiakkaan näkökulmasta helposti ymmärrettävänä kuvaajana. Mittarin tuottamaa tietoa voidaan käyttää perustana asiakasperheen palvelusuunnitelmalle.

Helppo ottaa käyttöön

Toimintakykymittari toimii selainpohjaisella sovelluksella, joten sen käyttöönottaminen on helppoa. Arvioinnin tekeminen on nopeaa sekä työntekijälle että asiakkaalle, joka voi täyttää itsearviointilomakkeet omatoimisesti verkossa tai yhteistyössä ammattilaisen kanssa. Arvioinnin jälkeen työntekijä näkee heti muutokset asiakasperheen toimintakyvyssä ja avuntarpeessa.

Päätöksenteon tukena

ARVOA -toimintakykymittarin avulla saadaan tuotettua asiakas-, yksikkö- ja organisaatiotason raportit. Mittarilla kerättyjen tietojen avulla voidaan seurata palveluiden vaikuttavuutta sekä verrata yksittäisiä toimipisteitä toisiinsa. Aineiston avulla on myös mahdollista toteuttaa rekisterinpitäjäkohtainen tai alueellinen poikkileikkaustutkimus.

ARVOA -toimintakykymittarin käyttäminen on maksullista.

tags
Kauko Aronen

Etunimi
Kauko
Sukunimi
Aronen
Kaupunkitutkimuspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2515
Kännykkä
+358 50 557 0578
Vastuualueet
  • kaupunkipolitiikka
  • kaupunkitutkimus
  • kuntauudistuksen muutostuki
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö
Tilastoasiantuntijat