Tuloksellisuus

ARVOA on työväline lapsi- ja perhepalveluiden sekä lastensuojelun asiakastyöhön

ARVOA -toimintakykymittaria voidaan käyttää lapsi- ja perhepalveluissa sekä lastensuojelun asiakastyössä apuvälineenä asiakasperheen toimintakykyyn vaikuttavien riskitekijöiden ja voimavarojen arvioinnissa. 

Toimintakykymittari auttaa työntekijää kartoittamaan asiakasperheen toimintakyvyn, kuormituksen ja voimavarat, jolloin asiakkaat voidaan ohjata juuri heitä parhaiten tukeviin palveluihin.

Apua palvelusuunnitelman tekemiseen

Arviointimenetelmän perustan muodostavat sekä tutkimuksessa että käytännön työssä merkittäviksi todettujen toimintakyvyn, riskien ja ehkäiseviä tekijöitä kuvaavien ulottuvuuksien rakenteistaminen määrällisiksi muuttujiksi. Mittarin avulla tuodaan näkyväksi asiakasperheen toimintakyky sekä työntekijän että asiakkaan näkökulmasta helposti ymmärrettävänä kuvaajana. Mittarin tuottamaa tietoa voidaan käyttää perustana asiakasperheen palvelusuunnitelmalle.

Helppo ottaa käyttöön

Toimintakykymittari toimii selainpohjaisella sovelluksella, joten sen käyttöönottaminen on helppoa. Arvioinnin tekeminen on nopeaa sekä työntekijälle että asiakkaalle, joka voi täyttää itsearviointilomakkeet omatoimisesti verkossa tai yhteistyössä ammattilaisen kanssa. Arvioinnin jälkeen työntekijä näkee heti muutokset asiakasperheen toimintakyvyssä ja avuntarpeessa.

Päätöksenteon tukena

ARVOA -toimintakykymittarin avulla saadaan tuotettua asiakas-, yksikkö- ja organisaatiotason raportit. Mittarilla kerättyjen tietojen avulla voidaan seurata palveluiden vaikuttavuutta sekä verrata yksittäisiä toimipisteitä toisiinsa. Aineiston avulla on myös mahdollista toteuttaa rekisterinpitäjäkohtainen tai alueellinen poikkileikkaustutkimus.

ARVOA -toimintakykymittarin käyttäminen on maksullista.

HUOMIO:

ARVOA-toimintakykymittaria koskeva toiminta on siirtynyt FCG:lle 13.9.2019 lähtien. Toiminnasta vastaa erityisasiantuntija Satu Kainulainen, satu.kainulainen@fcg.fi, p. 040 820 0878.

tags
Mikko Mehtonen

Etunimi
Mikko
Sukunimi
Mehtonen
Kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2645
Kännykkä
+358 50 592 8986
Vastuualueet
  • Kuntatalouden tietopohja:
  • Taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • Kustannus- ja painelaskelmat
  • Kuntatieto-ohjelma ja automaattinen talousraportointi
  • Kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu
  • Kuntatalouden kuntokartoitus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Tilastoasiantuntijat