Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuottavuus

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuottavuus

Tällä sivustolla esitetään perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuottavuuteen liittyviä laskelmia. Laskelmat kuvaavat toistaiseksi ja pääosin vain tehokkuuden ja tuottavuuden taloudellista ulottuvuutta. Niillä on tarkoitus kuvata perinteisiä euroa per oppilas ja opiskelija vertailuja kehittyneemmin tuottavuutta ja  tehokkuutta. Mittarit on kehitetty yhteistyössä kuntien sekä Kouluikkuna-vertailutietokannan asiantuntijoiden kanssa.

​Taloudellinen tehokkuusvertailu

Tehokkuusvertailussa palveluiden tuottamisen kustannuksia verrataan suoritteiden määrään tiettynä vuotena. Alla esitetään kustannukset suhteessa laskennalliseen oppilas- ja opiskelijamäärään suhteutettuna (tarkempi määritelmä liitteenä). Laskennallinen suoritemäärä saadaan painottamalla eri oppilasryhmiä näiden kustannuspainokertoimilla.

Laskennallisen oppilas- ja opiskelijamäärä käyttö tarkentaa mittareita koska se ottaa huomioon kuntien väliset erot mm. vieraskielisten ja maahanmuuttajien valmistavan, erityis- ja vammaisopetuksen sekä joustavan perusopetuksen suhteen (kattava listaus liitteenä). Laskennallisen oppilas- ja opiskelijamäärän käyttö parantaa kuntien välistä vertailtavuutta.

Alla on kuvattu perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset suhteessa laskennalliseen oppilas- ja opiskelijamäärään.

Huom! Alla olevat Taulukko 1 ja Kuviot 1-3 löytyvät isommassa koossa liitteet-osiosta.

Taulukko 1. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen nimelliset kustannukset per laskennallinen oppilas ja opiskelija

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen nimelliset kustannukset

Taloudellinen tuottavuus

Alla kuvataan kuntien oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuottavuutta.
Tuottavuusmuutoksen laskemiseksi kunnan omaa tuottavuuden tasoa (=oppilas- ja opiskelijakohtaiset kustannukset) verrataan aiempiin vuosiin. Tuottavuuden parantaminen tarkoittaa, että kunta on vähentänyt kustannuksia tai lisännyt oppilas- tai opiskelijamäärää. Tuottavuusparannus voi syntyä myös siitä, että oppilas- tai opiskelijamäärä on kasvanut nopeammin kuin kustannukset, tai päinvastoin, vähentynyt vähemmän kuin kustannukset. Tuottavuusmuutos lasketaan aina reaalisen kustannuskehityksen perusteella.

Alla (kuviot 1 ja 2) kuvataan kuntakohtaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Tuottavuuden indeksikuvaaja (kuvio 3) kuvaa tuottavuuden tasoa suhteessa perusvuoteen 2009. Indeksikuvaajan arvo 105,0 tarkoittaisi että tuottavuus on kyseisenä vuotena 5 % korkeampi kuin perusvuotena 2009.

Kuntakohtaiset tuottavuusindeksit liitteenä.

Kuvio 1. Perusopetuksen tuottavuusmuutos (%) 2012–2013 

Perusopetuksen tuottavuusmuutos (%)

 

Kuvio 2. Lukiokoulutuksen tuottavuusmuutos (%) 2012–2013

Lukiokoulutuksen tuottavuusmuutos (%)

 

Kuvio 3. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuottavuusindeksi (2009=100)

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuottavuusindeksi (2009=100)

 

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu