Teknisen toimen tuottavuusmittarit

Kuntaliitto on kehittänyt yhdessä kuntien kanssa teknisen toimen tuottavuusmittareita.

Teknisen toimen palveluista mitataan: katujen talvihoitoa, viheralueiden hoitoa, toimitilojen ylläpitoa ja vesihuoltoa.

Teknisen toimen eri palvelualueille on laadittu tuotteistukseen perustuvat tuottavuusmittarit. Tuotteistus mahdollistaa painokertoimien laskemisen eri suoritteille, jolloin laskentatarkkuus parantuu merkittävästi kun eri tuotteet muutetaan vertailukelpoisiksi. Tuottavuuden ohella mitataan myös palvelun laatua.

Katujen talvihoidossa on hyödynnetty ns. talven rankkuusindeksia, koska talven vaikutus kunnan talvihoidon kustannuksiin vaihtelee runsaasti. Talvihoidon rankkuusindeksi on laskettu tilastollisen mallin avulla (regressioanalyysi) jossa eri vuosien välisiä kustannuseroja selitettiin säätiedoilla. Säätietojen ja kustannusten välinen yhteys on mallinnettu tilastollisesti, jotta sään vaikutusta kustannuksiin ei yli- tai aliarvioitaisi. Malli estimoitiin Vantaan, Kouvolan, Kuopion, Rovaniemen, Salon, Kotkan, Jyväskylän, Vaasan, Turun, Espoon, Joensuun, Hämeenlinnan, Lappeenrannan, Mikkelin, Oulun ja Tampereen talvihoidon tiedoilla ja sen selitysaste oli poikkeuksellisen korkea.

Tulosten perusteella havaittiin, että yksi lumisadepäivä (lunta on satanut vedeksi muunnettuna vähintään 2 mm) lisää kustannuksia noin 91 euroa kilometriä kohden. Nollan ylitys -päivät taas vähentävät kustannuksia 17 euroa kilometriä kohden. Nollan ylitys -päivien yllättävä tulos selittyy osittain sillä, että näinä päivinä lumen poisajon kustannukset laskevat niin merkittävästi, että ne kumoavat hiekotuksesta aiheutuvat lisäkulut.

Talven rankkuusindeksiä voidaan käyttää kustannusvaihtelun selittäjänä. Se tasoittaa talven muutoksista aiheutuvia kustannuseroja. Sitä voidaan hyödyntää myös alueurakoiden osalta, jolloin voidaan luoda sellaisia sopimusmalleja, jotka kannustavat resurssien järkevään käyttöön. Talven rankkuusindeksi mahdollistaa myös tuottavuuden pidemmän aikavälin seurannan ja tavoitteen asettamisen.

Katso talvihoidon ja muut teknisen toimen tuottavuusvisualisoinnit osoitteesta täältä.

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu