Panos-tuotos-ajattelutapa

Miten tuottavuus nousee ja laskee

Miten tuottavuus nousee ja laskee

Panoksiksi kutsutaan tuotannossa käytettäviä tuotannontekijöitä, joita ovat esimerkiksi työntekijät, työtilat, koneet, laitteet ja raaka-aineet.

Tuotoksiksi kutsutaan tuotannosta syntyviä tavaroita, puolivalmisteita, palveluita tai edellä mainittujen yhdistelmiä.

Miten käytettyjä panoksia mitataan? Mikäli tuotannossa käytetään vain yhtä tuotannontekijää, tai ollaan kiinnostuneita vain yhden tuotannontekijän tuottavuudesta, voidaan mitata kyseisen tuotannontekijän määrää esimerkiksi seuraavasti:

  • Työntekijät: työaika
  • Työtilat: neliö-/ kuutiomäärä
  • Koneet tai laitteet: käyttöaika
  • Raaka-aineet: raaka-aineen määrä: massa, pituus, tilavuus tai muu mittayksikkö.

Tuloksena saadaan tuottavuustieto, esimerkiksi yhden tuotteen valmistaminen vaatii kymmenen tuntia työaikaa. Tätä voidaan verrata esimerkiksi toisen yksikön tai edellisen vuoden vastaavaan tuottavuustietoon.

Yleensä ollaan kuitenkin kiinnostuneita koko tuotantoprosessin tuottavuudesta, eikä pelkästään yhden tuotannontekijän tuottavuudesta. Esimerkiksi jos eräänä yhden tuotteen valmistaminen vaatii kymmenen tuntia työaikaa ja koneen käyttöaikaa kolme tuntia ja seuraavana vuonna sama tuote valmistuikin tunnin nopeammin, mutta koneen käyttöaikaa vaadittiin 5 tuntia, tuottavuuden mittaus on vaikeampaa.

Eräs ratkaisu tuottavuuden panoskäytön mittaukseen on panosten mittaaminen rahamääräisesti. Jos yksi työtunti maksaa 32 € ja koneen käyttö maksaa 10 €, voidaan laskea että ensimmäisenä vuonna yksikön valmistaminen on maksanut

10 * 32 € + 3 * 10 € = 350 €. Seuraavana vuonna valmistamisen kustannukset ovat 9 * 32 € + 5 * 10 € = 338 €. Voidaan siis todeta, että toiminnan kustannukset ovat pienentyneet 12 € (3,4 %). Mikäli hintatasossa ei ole tapahtunut muutoksia, voidaan tuottavuuden arvioida parantuneen 3,4 %.

Kun panosten ja tuotosten suhdetta mitataan rahamääräisesti, hintatason muutosten vaikutukset pitäisi puhdistaa tuottavuuden mittauksesta. Palkkojen, raaka-aineiden sekä muiden tuotannontekijöiden hintojen muutokset täytyy deflatoida, jos halutaan tehdä vuosien välistä tuottavuusvertailua. Muuten muutokset kustannustasossa vaikuttavat tuottavuusmittarin tuloksiin, vaikka muuten toiminnassa ei tapahtuisi muutosta.

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu