Tehokkuus

Tehokkuus tarkoittaa osittain samaa asiaa kuin tuottavuus. Kun tuottavuus mittaa sitä, kuinka paljon tietyllä panosmäärällä saadaan aikaan, tehokkuus mittaa sitä, kuinka paljon enemmän tietyllä panosmäärällä voitaisiin saada aikaan.

Tehokkuus määritellään aina verrattuna johonkin vertailukohteeseen, esimerkiksi vertailu toisen kunnan vastaavaan toimintayksikköön.

Tehokkuus, samoin kuin tuottavuus, ei ota huomioon sitä, tehdäänkö oikeita tai järkeviä asioita, vaan kyseisen toiminnan tehokkuutta.

Esimerkiksi jos vertaillaan kahta koulua, joissa ensimmäisessä oppilasryhmän keskimääräinen koko on 20 henkilöä ja toisessa 18 henkilöä, voidaan sanoa että ensiksi mainitussa koulussa opettaminen on keskimäärin 11,1 % tehokkaampaa kuin 18 oppilaan ryhmän kouluissa, jos laatua ja vaikuttavuutta ei huomioida.

Kustannustehokkuus tarkoittaa tuotosten ja resurssien käyttöön liittyvien kustannusten suhdetta verrattuna esimerkiksi toiseen vastaavaan yksikköön. Vertaillaan esimerkiksi kahta terveyskeskusta, joissa on samankaltainen potilasrakenne ja hoidon laatu. Jos terveyskeskushoitopäivä maksaa toisessa yksikössä 120 euroa ja toisessa yksikössä 100 euroa, voidaan sanoa viimeksi mainitun yksikön olevan 20 % kustannustehokkaampi kuin ensiksi mainittu terveyskeskus. 

 

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu