Tuottavuuden mittauksen ongelmat

Tuottavuus määritellään usein käytettyjen resurssien (panosten) ja tuotoksen suhteena.

Teollisessa toiminnassa tuotos voidaan laskea toimivan yksikön arvonlisäyksen perusteella: kuinka paljon saadaan aikaan arvonlisäystä tietyllä määrällä panoksia.
Arvolisäyksen määrää on kuitenkin riippuvainen myytävän tuotteen tai palvelun hinnasta, joka itsessään on riippuvainen markkinoista. Hinta määräytyy markkinoilla pääasiassa kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tämä aiheuttaa ongelmia myös teollisen toiminnan tuottavuusmittaukselle.

Julkisella sektorilla arvonlisäys on vaikea määritellä, koska tuotteilla ei yleensä ole markkinoita. Toinen mittaamiseen liittyvä ongelma on se, että julkisen sektorin tuotannon vaikutukset ovat usein välillisiä vaikutuksia. Esimerkiksi opetus ei tuota mitattavaa arvonlisäystä, vaan todellisesta arvonlisäyksestä hyvin suuri osa aiheutuu siitä, että kouluttautunut henkilö pystyy tuottamaan arvonlisäystä tulevaisuudessa todennäköisesti paremmin kuin kouluttautumaton ihminen.

Toinen tuottavuuden mittaamiseen liittyvä ongelma on laadun huomiointi. Sellaisessa toiminnassa, jossa syntyville tuotteille on olemassa markkinat, parempi laatu voidaan ottaa helpommin huomioon: asiakas on todennäköisesti valmis maksamaan enemmän laadukkaammasta tuotteesta. Tällöin parempi laatu vaikuttaa suoraan tuotteen arvonlisäykseen. Julkisella sektorilla laadun parantaminen aiheuttaa sekä välittömiä että välillisiä vaikutuksia, joista viimeksi mainittujen vaikutuksia on lähes mahdotonta mitata.

Kolmas tuottavuuden mittaukseen liittyvä tekijä on mitattavan tuottavuuden aikaperiodi. Lyhyen aikavälin tuottavuuden mittaus ei ole välttämättä tarkoituksen mukaista: lyhyen aikavälin tuottavuus ei välttämättä edistä pidemmän aikavälin tuottavuutta. 

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu