Valtionosuudet vuonna 2020

Valtionosuudet vuonna 2020

Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2020 valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen (16.8.2019) mukaiseksi. 

Ensimmäiset ennakolliset laskelmat kuntien valtionosuuksista vuodelle 2020 julkaistiin 8.5.2019. Seuraavan kerran kuntakohtaisia laskelmia päivitetään 7.10.2019, kun valtion talousarvioesitys vuodelle 2020 ja kuntatalousohjelma julkaistaan.

Kuntaliiton ennakollisten valtionosuuslaskelmien (19.8.2019) mukaan kuntien valtionosuudet kasvavat 1 124 miljoonaa euroa (+13 %; 205 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 7 226 miljoonaa euroa ja veromenetysten kompensaatioita 2 279 miljoonaa euroa vuonna 2020 (yhteensä 8 381 milj. € vuonna 2019).

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,10 prosenttiyksikköä ja on 25,47 % vuonna 2020 (25,37 % vuonna 2019). 

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Erona aiempiin vuosiin vuonna 2020 kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta (mom. 28.90.30) ja maksetaan omalta valtiovarainministeriön momentiltaan 28.30.35. Uudistus yksinkertaistaa järjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä.

Kuntaliiton ennakollisissa valtionosuuslaskelmissa (19.8.2019) on tehty arvio vain peruspalvelujen valtionosuudesta (VM). OKM:n valtionosuus on ennakkolaskelmassa vuoden 2019 rahoituksen (5.8.2019) tasoisena.

Peruspalvelujen valtionosuuden (VM) kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneestä kilpailukykysopimuksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muutoksia:

 • Kilpailukykysopimukseen sisältynyt lomarahojen leikkaus päättyy ja niin ikään siihen liittyvä valtionosuuden vähennys päättyy vuoteen 2019. Kiky-leikkausten vähentyminen lisää valtionosuutta 264 milj. euroa vuonna 2020.
 • Kilpailukykysopimuksesta johtuen kustannustenjaon tarkistuksen kautta valtionosuutta vähennetään osittain kahteen kertaan. Tämä kaksinkertainen kiky-leikkaus kompensoidaan kunnille yhtenä eränä vuonna 2020. Kompensaation myötä valtionosuus lisääntyy 237 milj. euroa vuonna 2020.
 • Pääministeri Juha Sipilän hallituksen päättämä määräaikainen vuosia 2016-2019 koskenut indeksikorotusten jäädytys päättyy vuoteen 2019. Tehtyjä indeksijäädytyksiä ei kompensoida, mutta vuoden 2020 kustannustason muutos (+2,7 %) lisää valtionosuutta 187 milj. euroa.
 • Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2017 tietoihin) lisää valtionosuutta 102 milj. euroa vuonna 2020.
 • Uutuutena vuonna 2020 aiemmin valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille maksetut verotulomenetysten kompensaatiot erotetaan järjestelmästä omalle momentilleen 28.90.35. Veromenetysten kompensaatiot lisääntyvät 312 milj. euroa vuonna 2020. Kunnille kompensoitava euromäärä on yhtä suuri kuin veroperustemuutoksista johtuva kuntakohtainen verotulojen menetys, joten veromenetysten ja kompensaation nettovaikutus kuntatalouteen on +/-0.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutoksia vuonna 2020 seuraavasti:

 • Lastensuojelun jälkihuollon laajennus, +12 milj. euroa
 • A1-kielen opetuksen varhentaminen, +7,5 milj. euroa
 • Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus, +7,0 milj. euroa
 • Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen, +6,7 milj. euroa
 • Perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden tukeminen, +2,0 milj. euroa
 • Vaasan keskussairaalan muutos laajan päivystyksen sairaalaksi, +1,0 milj. euroa
 • Säästö omais- ja perhehoidon kehittämisen johdosta, -10,2 milj. euroa
 • Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen, -22,9 milj. euroa

 

tags
Sanna Lehtonen

Etunimi
Sanna
Sukunimi
Lehtonen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2079
Kännykkä
+358 50 575 9090
Vastuualueet
 • valtionosuudet
 • valtionavut
 • valtionavustukset
 • maakunta- ja sote-uudistuksen rahoitusasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous