Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 2019

Valtionavustus vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleville kunnille

Valtiovarainministeriö myöntää vuonna 2019 enintään 10 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta kunnille, jotka ovat lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. 

Hakemukset tulee toimittaa valtiovarainministeriölle viimeistään 30.8.2019 sähköpostiosoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi tai osoitteella:

Valtiovarainministeriö 
PL 28 
00023 VALTIONEUVOSTO

Kopio hakemuksesta toivotaan lähetettäväksi myös Kuntaliittoon sähköpostiosoitteeseen tuija.valkeinen@kuntaliitto.fi tai osoitteella:

Tuija Valkeinen
Kuntaliitto
PL 200
00101 HELSINKI
 
Hakemustietoja julkaistaan koko hakijajoukon kattavina summatietoina. Kuntaliitto ei julkaise yksittäisen kunnan hakemuksessaan esittämiä tietoja. 

Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta myönnetään ensisijaisesti niille kunnille, joissa taloudellisten vaikeutuksien syyt ovat olleet poikkeuksellisia ja tilapäisiä. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä.

Harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 30 §:ssä

Kuntien harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta päättää valtioneuvosto valtiovarainministeriön esityksestä loppuvuonna 2019. Myönnetyt korotukset maksetaan kunnille vuoden 2019 loppuun mennessä.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakuilmoitus löytyy valtiovarainministeriön sivuilta
osoitteesta: https://vm.fi/harkinnanvarainen-valtionosuuden-korotus

 

Sanna Lehtonen

Etunimi
Sanna
Sukunimi
Lehtonen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2079
Kännykkä
+358 50 575 9090
Vastuualueet
  • valtionosuudet
  • valtionavut
  • valtionavustukset
  • maakunta- ja sote-uudistuksen rahoitusasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
tags