Valtionavustus vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleville kunnille

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Valtioneuvosto myönsi 19.11.2020 vuoden 2020 harkinnanvaraiset valtionosuuden korotukset. 66 kuntaa saa tukea yhteensä 60 miljoonaa euroa.

Valtionosuuden korotusta haki tänä vuonna 149 kuntaa ja haettu summa oli yhteensä lähes 346 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 hakijoita oli 89, joista tukea sai 21, ja jaossa oli 10 miljoonaa euroa.

Tuen myöntäminen perustui kokonaisarviointiin

Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Lisäksi otetaan huomioon paikalliset erityisolosuhteet. 

Korotusta myönnettiin erityisesti sellaisille kunnille, joiden talouteen perusteena mainitut tekijät vaikuttivat jo vuoden 2020 aikana merkittävästi. 

Korotuksen myöntämisen ehtona suunnitelma talouden tasapainottamisesta

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi. Suunnitelma tuli liittää hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. 

Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimia, joihin kunnan on syytä varautua korotuksesta riippumatta. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista lisäystä kunnan omassa päätäntävallassa oleviin menoihin. 

Korotukset maksetaan kunnille tämän vuoden loppuun mennessä. 

 

Lisätietoja  valtiovarainministeriössä antavat:

Minna Salminen
kuntaministerin erityisavustaja
puh. 050 445 5350
minna.salminen(at)vm.fi

Vesa Lappalainen
neuvotteleva virkamies
puh. 02955 30389
vesa.lappalainen(at)vm.fi

 

Lue lisää aiheesta VM:n verkkopalvelussa:

tags