Hakemukset valtiovarainministeriöön 31.8.2020 mennessä

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen.

Vuonna 2020 harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen on varattu yhteensä 60 miljoonaa euroa. Elokuun alussa kaikkiin kuntiin on lähetetty asiaa koskeva lähetekirje ja hakemus.

Hakemukset tulee toimittaa maanantaihin 31.8.2020 mennessä sähköpostiosoitteella: valtiovarainministerio@vm.fi

tai osoitteella:

Valtiovarainministeriö
PL 28
00023 VALTIONEUVOSTO

Valtioneuvoston päätös asiasta pyritään saamaan marraskuun puolessa välissä ja maksatus saajille joulukuussa 2020.

 

Lisätietoja  valtiovarainministeriössä antavat:

Vesa Lappalainen
neuvotteleva virkamies 
p. 02955 30389
vesa.lappalainen@vm.fi

Ville Salonen
neuvotteleva virkamies
p. 02955 30388
ville.salonen@vm.fi

 

Lue lisää aiheesta VM:n verkkopalvelussa:

tags