Valtionosuudet - Valtionosuusjärjestelmä

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Kuntien valtionosuusjärjestelmä tuli voimaan vuoden 2010 alusta. Kunnan valtion-osuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: 

 1. valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja 
 2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.
   

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus:

 • lukiokoulutukseen 
 • ammatilliseen koulutukseen ja 
 • ammattikorkeakouluille.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan.

Perusopetuksen oppilaskohtaista lisärahoitusta myönnetään:

 • lisäopetukseen
 • maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen
 • muille kuin oppivelvollisille järjestettävään esi- ja perusopetukseen
 • korotuksena pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville perusopetuksen oppilaille
 • sisäoppilaitoslisänä ja koulukotikorotuksena sekä
 • joustavan perusopetuksen lisänä.

Lisäksi myönnetään rahoitusta: 

 • yksityisen perusopetuksen järjestäjän toiminnan aloittamiseen
 • ulkomailla järjestettävään perusopetuslain mukaiseen opetukseen
 • aamu- ja iltapäivätoimintaan
 • taiteen perusopetukseen
 • liikuntatoimintaan ja nuorisotyöhön ja
 • museoille, teattereille ja orkestereille.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus maksetaan kunnille ja muille rahoituksen saajille osana yhdistettyä valtionosuusmaksatusta jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä. Valtionosuus on kunnalle yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä.

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags
Sanna Lehtonen

Etunimi
Sanna
Sukunimi
Lehtonen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2079
Kännykkä
+358 50 575 9090
Vastuualueet
 • valtionavut
 • valtionosuudet
 • taloudellisten vaikutusten arviointi
 • sote-uudistuksen raha-asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö
Tiimi
Kuntatalous
Twitter-tili